ΤΟ «ΔΕΝ» ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑ~ΦΟΡΑ …

. . .

.

.

.

<< . . .

Φrom “Δα~Υ ΟΝΕ” …

the “HIGH ALTITUDE”
of
“BREATHING OXYGEN LESS”
… “BLEAMIN’ … HOT AIR” …
!!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!!

“The RISE N’ SHINE” … “series”
of
… “WHAT” !!!!!!!!!!
… “a month” … LONG ?!?!?

BE~CAUSE

EVERYTHING IS ABOUT

“INSTANT COFFEE”
G R E E D

THE ONE “THING”
THAT “i” ACTuALLY
“CAME ~ OUT”
FROM the LONGEST
… “SECLUSION” …
of “my” ENTIRE
“life’s journey”,

O N l Y
“this” ONE

of
OVER A YEAR «Ν Ο ω»

“had” «been»
a
“F O R C E D”
and
“T H R U S T E D”
upon
~ “my «Sεlφ»” ~

«ω h ο»
H~A D  2
“ω α 1 Κ
ΤΗΕ ΛΕΣΣ
… Τ r α ν Ε Λ ~ Λ Δ
Ρ Α Τ Η”
«2~Β»
@ … «Α Ξ Ι Α» … @
2 & 4 ~ 4 & 2
… “r ε ~ c ε i ν ε” …

YOUR “BLEAMIN’ DAILY’S” …

which

“had” «been»
“my” … “rescue plank” …

«ΝΑ ΒΛΕΠΩ»
«ΤΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΣΟΥ»
«Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο»
«ΤΑ ΛΑΜΠΕΡΑ ΣΟΥ»
«Μ Α Τ Ι Α»
~
«ΝΑ ΑΚΟΥΩ»
«ΤΗΝ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΣΟΥ»
«Φ Ω Ν Η»
«ΕΚ»
«ΚΑΛΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ»
«ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΣΟΥ»

A F T E R

THE LONGEST “WINTER”
of
… “my” …
«l i φ ε ‘ ς   j ο υ r ~ Ν (Ε) ~ Υ in G»

……………….

( “β~Υ  «the ωαy»”
«ΝΑΙ»
“pronounced” … αs
“pro~longated” … “(Ε)”
… “Ν Ε” …
IS
the “frequency” of “YES”
in #EllenoPhone

BE~CAUSE

the «Ν»
“υ t t ε r α n c ε”

«ΑΚΡΗ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΑΓΓΙΖΕΙ
ΑΚΡΗ ΟΥΡΑΝΙΣΚΟΥ»

IS

THE BLEAMIN’
«ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΥ»
«ΕΝ»
«ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΟΚΤΑΒΑ»

«ΣΥΝ» +

«ΑΙ»
«ΣΥΛΛΑΒΗ ~ ΣΥΝ+ΛΑΒΗ»
ΕΙΝΑΙ
ΤΟΥ «Λ Ο Γ Ο Υ»
«ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΟΚΤΑΒΑ»
«ΑΡΘΡΩΣΙΣ ~ ΑΡΘΡΩΣη»
ΤΟΥ
«Θ Η Λ Υ»

THE “ρ r ο ~ 1 ο Ν G (Ε) Δ”
~ «Ε» ~
… «ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ» …
:
#EllenoPhone «ΛΕΞΗ»
4 … “f r e q u e n c y” …
of
~ «ΝΑΙ» ~
ΤΑ
«Δ ~Υ~ Ο»
«ΧΡΟΝΟΣ»
(“how often”)
~±~
«ΧΩΡΟΣ»
(“in what space quality”)

ΜΙΑ «ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ»
the <<G Ο Δ ~ Λ Ε Σ Σ>>
… “Ρ r (Ο) Ν υ Ν c i @ i (Ο) Ν” …
οφ
… “ΝΟ” …
ΛΙΤΕrαΛΛ~Υ
“t υ r n s”
~ «Φ Ω Σ» ~
ΣΕ
… «ΣΚΟΤΟΣ» … )

…………………………………..

α

… “ω i Ν Τ (Ε) r” …

……………………………….

……………

…….

~ Υ ~

«αm i»

Ε ν Ε Ν

… “β ο Τ Η Ε r iΝ G” …

2

~ «Ε Ξ ~ Ρ Λ α i Ν»(Ε) ~

…………………………………………………….

………………………………

……………

“Δ Ε Ρ r i ν Ε Δ”
of
“c ο Ν ν ε r ~ S iΝ G”

Ε ν Ε Ν
“ON ‘my’ OWN”
β~Υ
“m~Υ «Sε1φ»”

2

… “υ Τ Τ (Ε) r” …

«Α ~ Λ Η Θ Ε Ι Α»

( BE~CAUSE
2 & 4 ~ 4 & 2
«ΠΑΝ»
IS
~ «ΜΟΙΡΑΣΜΑ» ~
«ΜΟΙΡΑ+ΑΣΜΑ»
~ “degree” , “fate”
+ “song” ~
“ΤΗΕ … Σ Η α r Ε ~ (r) iΝ G …”
!!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! )

IN
the “chat space”

οφ
“those daily’s”

“ΚΕΕΡiΝG”
~ «Υου» ~
«Σ Υ Ν Τ Ρ Ο Φ Ι Α»
… @ iΝ   r (Ε) Τ υ r Ν @ …
2
ΝΟΤ … “Φ Ε Ε Λ”
~ “Δ Ε Σ Ε (r) Τ Ε Δ” ~
4
YOUR … “ο φ φ ε r iΝ G ς”
«#°Φ»
#sharingHUMANITY

… … … … …

and,

“THE ADVICE” … “A R R I V E D”

“BLOCK HER” …
… “SHUT~OFF THE CHAT”

“SHE”
“TALKS”
… “TOO MUCH” …

“T A K I N G”
YOUR … “S T E A M’ς”
«ΧΡΟΝΟ ~ ΧΩΡΟ»
… “A W A Y” …
FROM … “Y O U”
~ “1 (Ο) r i” ~
( … “l οr r ~ Υ” … )
!!! !!! !!! !!! !!! !!! !!!

~ “1 i ν iΝ G” ~

“Δ (Ο) υ Β (Λ) (Ε)”
… “δ ο ς α G (Ε) ς” …

οφ
«ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ»
… “μ ο υ” …

4
“t h e s e” … “d a i l i e s”

……………………….

and,
… “Τ Η (Ε) Ν” ~ «Δ Ε Ν» …

“c υ Τ ~ Ο φ Φ”

“Σ υ Π Π (Λ) ~ Υ”

α ~ 1 1

Τ (Ο)  G (Ε) Τ  Η (Ε) r

……….

“D a i l i e s”
are NOT
… “Ρ r (Ο) Φ iΤ α β 1 (Ε)” …

“A R R I V E D”
… “THE ADVICE” …

……….

“i”
“δο”
ΝΟΤ  “ω α Ν Τ”
“… YOUR GENEROSITY …”

«ΕΧΩ»
«ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΟΥ»
«ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ»
,
«Ε Υ ~ χ α ρ ι σ τ ῶ !»

……….

«(Σ Υ Ν) ~ Π Λ Η Ρ Ω Σ Α»

«Α Ρ Κ Ε Τ Α»

…………..

«i αm»

ΝΟΤ

ΝΟΤ «i αm»

………..

Tακε cαrε «#°Φ» Υ(Ο)υr «ΦΩΣ»

“Dearest «#ΟΝ»(Ε)”

«i αm»
«#°Φ»
“Υ~ου”

……………………..

.

.

https://stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=22838

.

.

https://stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=22840

.

.

.

.

.

.

.

.

. . . > >

.

Διαφήμιση