«ΑΝΤΙ~ΑΠΟ~ΚΡΙΣΙΣ»

Ἀνταπόκριση
. . .

~

.

Δεν εἶναι ὁ χρόνος που Με ταξιδεῦει.
Μᾶλλον το “ΕΙΜΑΙ” Μου ταξιδεῦει αὐτόν.

.

~

. . .
Μέσα στον ἒρωτα ὑπάρχει (ἡ) ὑπό~σχεση, … μέσα στην ἀγάπη ὑπάρχει (ἡ) ἀ~λήθεια … ~ Noétis
ἀθέρας (( «ἀ~λε3ίΑ» ~}{~ ))  06-02-2018 @ 12:47
Διαφήμιση