«ΕΥ~ΡΕΙΝ»

Βρέθηκα
μελοποιημένο
…..


Βρέθηκα κοντά σου
κι ὃλα ἀλλάξανε
Εἶδα το πρόσωπό σου
κι ὃλα μαγέψανε

Βρέθηκα σε πόλη
πόλη του οὐρανοῦ
Πέταξα να βρω την ἂκρη
την ἂκρη του φεγγαριοῦ

Ἦταν ὃμως κρυμμένο
κόντεψα να χαθῶ
Σκέφτηκα το πρόσωπό σου
να παρηγορηθῶ

Πῶς νά ‘σαι τῶρα ἀγαπημένο
σε γεύτηκα μια φορά
Το ποίημα ἐτοῦτο “ἀφηρημένο”
γιατ’ ἡ καρδιά μου κόκκινα φορᾶ !


…..

(Σεπτέμβριος 1997)
Μέσα στον ἒρωτα ὑπάρχει (ἡ) ὑπό~σχεση, … μέσα στην ἀγάπη ὑπάρχει (ἡ) ἀ~λήθεια … ~ Noétis
ἀθέρας (( «ἀ~λε3ίΑ» ~}{~ ))  27-03-2007 @ 09:45
Διαφήμιση