«ΗΛΙΕ ΜΟΥ, ΗΛΙΕ ΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΜΟΥ ~ ΣΟΥ ΧΑΜΟΓΕΛΩ»

. . .

.

.

.

.

.

.

hahahahahahahaha …
“i” just … “ΗΑδ 2” 
“ροst this … νiδεο” !!!

( that “just appeared”
~ “after 11:00p.m.” ~
for “me” )

“the outro” 
SIMPLY 
“cracked me UP” 
. . . ! ! ! . . .

!!! ^_^ !!! ^_^ !!!

.

.

LOL !!! LOL

αΝδ,

“this” … “appears”
@ … “11:44pm.”

αΝδ, 

HONESTLY !!! 

“these” … “βλεαmin” 
… “Ε Ξ ~ Τ Ε Ν δ ε δ ς” …
!!! … !!! … !!! … !!! … !!!

~^ *  * ^~

.

.

Διαφήμιση