«ΠΙΣΤΗ και ΕΝ~ΠΙΣΤῼ~ΣΥΝ~Η»

. . .

.

.

.

.

.

Planetary symbol for Makemake

.

.

Διαφήμιση