… “Τhe Lοω Ροints” …

. . .

.

.

.

GOD ! … HONESTLY ?!! …

“Chris de Burgh”
is “what”
«i αm»
… “ρ r ο m t ε δ” …
2 … ?!!!?

( “i” ABSOLUTELY
ALL~WAYS “detestεδ” … “him” !!!

ωε11, “his music” !
“… ω i τ c h …”
… “s α y ς” …
~ “m ο r ε” ~ )

.

.

.

.

.

.

Διαφήμιση