“… sΤricΤ1~Υ ΝΟ~rοοm … «δ»αΝc«#iΝ»G …” ~ `s`cαΝ`δ`α`1`i`siΝG` οωΝ`εr`shiρ & rεsρΟΝs`i`βi`1iΤ~Υ “there” «°ƒ» ¤ 〈∫ΦΩ∑∫〉

. . .

.

from “m~ir~α~mα×

.

.

.

.

.

Διαφήμιση