«ΑΝΑΓΚΗ» ΝΑ ΣΟΥ ΤΟ «ΕΚ~ΦΡΑΣΩ»

. . .

.

~ «Υ ο υ» ~
r
«Ο~Ν~(Ε)»
… “Β r α ν Ε” …
«Ο~Ν~(Ε)»

.

«i αm»

«#iΝ»
… “α ω (Ε)” …
«#°Φ»
~ “Υ ο υ” ~

αΝδ ,

«i αm»

( Ε ν Ε r
S (Ο)
δ (Ε) (Ε) ρ 1 ~ Υ )

«#iΝ»

~ 1 (Ο) ν (Ε) ~

ω i τ h

α 1 1
«#°Φ»
~ «Υ~(Ο)~υ» ~

.

.

“Plummed Prayers” ~ βΥ “Helen Hardin”

.

.

.

.

https://t.me/awnidea5/175

.

http://users.uoa.gr/~nektar/arts/poetry/constantin_cavafy_poems.htm

.

.

Διαφήμιση