~ ` ` ` ` `

. . .

.

.

.

.

.

Ελεύθερη σκέψη σε νέους ορίζοντες – το μήνυμα της 17ης Νοεμβρίου

.

.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

.

.

https://t.me/awnidea5/174

.

“ὃσο μπορεῖς” ~ Καβάφης

.

.

.

Διαφήμιση