«ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΚΟΠΟΣ»

. . .

.

α  β1«#iΝ»κ
“m~Υ”
~ 1 i ƒ ε ~

οƒ
«#iΝ»κ
~ β 1 (Ο) (Ο) δ ~

«r i δ δ (Ε) Ν»
(“ω r i τ τ (Ε) Ν”)
«#iΝ»
“ω h α τ”
«ΑΝΘΡΩΠΟ»
“… cα11ς «#iΝ» …”
… “cα11ς  «#(Ο) υ τ»” …

«Α Σ Τ Ρ Α»

«αm i»

?

“G (Ο) Ν (Ε)”

?

“ƒ (Ο) υ Ν δ”

?

“τhε ƒ(Ο)υΝδ @ i «#ΟΝ» ς”
οƒ
. . . “ω h α τ” ?

.

“ρ r (Ο) β α β 1 ~ Υ”

“… G «#(Ο)Ν» (Ε) …”

.

is
“τ h ε r ε”
α Ν ~ Υ “τ h «#iΝ» G
τ r υ 1 ~ Υ
… «#ΟΝ» …

?

.

δ(Ο)(Ε)ς
«ΘΑΛΑΣΣΑ»
“… h α ν (Ε) …”
α … “ρ υ r ρ (Ο) s (Ε)”
?

is
«#iΤ»
… “ρ (Ο) s s i β 1 (Ε)” …
«ΘΑΛΑΣΣΑ»
2
τ(Ο)(Ο)
τ (Ο)
… “h α ν (Ε)” …
α … “δ (Ε) s τ «#iΝ» @ i «#ΟΝ»”
?

ω i 1 1
Ν (Ε) ν (Ε) r
“ƒ «#iΝ» δ ~ (Ο) υ τ”
!

ΝΟΤ
“… ω h i 1 (Ε) …”

«i αm»

… “α β «#(Ο)υτ»” …

( ? ! ? )

.

.

.

.

.

.

Διαφήμιση