~ οƒ “cαnοnς & Cαnnοn” αΝδ “… liοnς & τigεrς & βεαrς, οh m~Υ …”, & “@ «ΤΕΛΟΣ» οƒ αΝ «ΕΠΟΣ»”

. . .

.

[ “νοlυmε” @ 1/8τh ]

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[ “i” have “the scene” in “my mind’s eyes” 
(ƒrom “α~g ε ς … α~gο” “i” “hαδ” «sεεn» …) 
how~ever, 
ΝΟ “rε~cοllεcτiοn” ας το “τhε ƒilm’s” 
“τiτlε” nοr, “ρlοτ & cοnτεnτ” … ]

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Διαφήμιση