~ «Υ» “τhiς” … “1οορ” ~ οƒ °5° «Ε’» ~ «ΑΛΛΑ~ΓΗ» = “α1τεrnατiνε εΑrτΗ” = “chαngε ~ “… τhε UΝ~εΝδεδ ‘sqυαrε’ «#ΟΝ» τορ οƒ τhε UΝ~εΝδεδ ‘circ1ε’ …”

. . .

.

( @ “13th of December, 2021” )

.

.

.

.

.

.

.

.

Διαφήμιση