«ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ» ~ “τhε his^τοrΥ” «#iΝ»^δο^c^τri^Νατi«#ΟΝ»ς” ~ “mis`s^δirεcτi«#ΟΝ»ς ~ [r(Ε)~’UN’]^ραcκ^αG«#iΝ»g oƒ #(Ε)m^π°i^r(Ε)” ~ [#(π°αrτ 2.α)#]

. . .

.

.

«…
ἡ φράση

«ΔΑΣΚΑΛΕ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΣ
ΚΑΙ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΕΚΡΑΤΕΙΣ»

ἀπο~δίδεται στον “Μέγα Ἀλέξανδρο” ,
ὃπου λέγεται να ἂρθρωσε
ὁ “Μέγας Στρατηλάτης”
για
τον “Ἀριστοτέλη”
τον “δάσκαλό” του

λέγεται, για κάποιον που
παρα~βιάΖει
ὁ ἲδιος
τις «ΑΡΧΕΣ» του
ὂπου,
«ΤΑ ΛΟΓΙΑ» του
με
τις «ΠΡΑΞΕΙΣ» του
παρα~ουσιάΖουν
μία «ΑΝ(ΕΥ)ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ» ,
ὃπου,
“ἂλλα λέει και, ἂλλα κάνει”
…»

.

.

.

ELLENOPHONE LEXARITHMOS
with reference to “planets” ,
misappropriation by the Romans for
“empire establishment”

.

.

.

.

.

.

~ of «ΕΠΙ~ΓΝΩΣΙΣ»
ΠΕΡΙ «ΔΙΑ~ΨΕΥΣΙΣ ΚΑΤΑ~ΠΛΗΞΗΣ»

~ (“denial consternation”) ~
(and, «Ouranós» “goes Rx” in “Taurus”)

.

.

.

“i came, i saw, i won over” ~ Julius Caesar

.

.

.

.

.

.

.

.

30 Powerful Quotes from Julius Caesar To Help You Conquer Fear ...

.

.

.

.

“ALEA JACTA EST” ~ “the dice is cast”

.

.

.

.

“PANEM ET CIRCENSES” – “bread & circuses”

.

.

.

.

.

“NORMALISING” agendas

.

.

.

.

.

.

.

.

~ of «ΗΘΟ~ΠΟΙ(Ε)ΙΑ» ~
(“éthos~creation”)

~ «ΘΕΑτρο» ~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[ … … ]

.

.

.

Διαφήμιση