~ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ» & «ΑΥΤΟ~ΚΡΑΤΟ~ΡΙΕΣ» ~ “CiνiL~i~s~@~Iοns & Em~ρirες”

. . .

.

«ΔΙΣΚΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ» – “PHAISTOS DISC” – ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ~ OTHER SIDE – [The Phaistos disc front. Disc of fired clay covered on both sides with a spiral of stamped symbols, c.15 cm, c.1700-1600 BC. Cypro-Minoan art. Heraklion Archaeological Museum Crete. (Photo by: Leemage/UIG via Getty Images)]
.

.

«ΔΙΣΚΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ» – “PHAISTOS DISC” – ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ~ ONE SIDE – [The Phaistos disc back. Disc of fired clay covered on both sides with a spiral of stamped symbols, c.15 cm, c.1700-1600 BC. Cypro-Minoan art. Heraklion Archaeological Museum Crete. (Photo by: Leemage/UIG via Getty Images)]
.

.

.

.

.

.

«ΣΥΛΛΑΒΗΤΑΡΙΟ» ΚΥΠΡΟ~ΜΙΝΩΙΚΟ – Cypro-Minoan syllabatory – «ϒ» («ΥΨΗΛΟΝ») «ΚΥ» ΥΠΟ «ΣΚΕΠΗΣ» («ΠΡΟΣ~ΤΑΣΙΑΣ» ~ προς ἀγιότητας) «ΣΥΝΒΟΛΟ» – «ϒ» (“Ypsilon”=”the High” with “hook”) UNδer “rooƒ” (“οƒ ΡrΟΤΕcΤiΟΝ” translated “2ωαrδς SαinτΗοοδ”) – “Latin” misappropri@iοn ωiτh ” r ” – “ΚΥ-CΥ” symbol – “Pyrography ideas”

ϒ

.

.

« …

PyroGraphy Ideas

The Cypriot syllabary
was used
in Cyprus
from
about
1500 and 300 BC
and
is thought
to have
developed
from
the Linear A.
The earliest
known
inscriptions
from
between 1500
and 1200 BC
are
in
an unknown
language
called
‘Eteo-Cypriot’,
or
‘True Cypriot’,
and
the script
in
which
they
are written
is
called
Cypro-Minoan.

… »
~ @jandropy

.

.

.

.

.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

.

.

«ΔΙΣΚΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ» – PHAISTOS DISC – ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ~ ONE SIDE – ΧΩΡΙΣ-with NO “Getty” Owner~”SHIP” – “The Legal System” oƒ the “Admiralty/Maritime Law” [FICTION] — NOT the {COMMON LAW} oƒ {NATURE} ~
.  .

«ΔΙΣΚΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ» – PHAISTOS DISC – ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ~ OTHER SIDE – ΧΩΡΙΣ-with NO “Getty” Owner~”SHIP” – “The Legal System” oƒ the “Admiralty/Maritime Law” [FICTION] — NOT the {COMMON LAW} oƒ {NATURE} ~
.

.

. . .

.

.

. . .

.

,,getty images,, – ,,original,, – ,,logo,, –

.

.

” …

Mark Getty and Jonathan Klein
established
Getty Images
in 1995.
Getty Images
radically
changed the stock
photo
industry
as
a globally
known
and
trusted
brand.
To say that
Getty Images disrupted
and turned
the analog
stock
photography
industry
into
a multi-billion
business
is an understatement.

… ”

.

. . .

.

.

. . .

.

.

.

~ «#°Φ» @*@ ±13± ~«ΙΓ’»~ “ΧΙΙΙ” @*@ «#°Φ»~Φ(Ε)Μ «#iΝ» α~G~(Ε)

it is ALL abOUT … “UNLAWFUL CONVERSION”, a concise reading

“Legalese”, MISdirection for “Behavioural Engineering”
& MOVING ON to New Paradigm platforms

.

. . .

.

«ΘΗΛΥ» ΠΡΟ~ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΙΔΩΛΙΑ

.

.

1. TEMPLE OF APHRODITE (ΠΑΛΑΙΠΑΦΟΣ ~ PALAΕPAPHOS) ~ ΙΕΡΑ ΛΙΘΟΣ ~ SACRED STONE (OF VOLCANIC ROCK) ANCIENT CYPRIOTS WOULD CONSIDER BLASPHEMY THE “DEPICTION” OF THEIR GODDESS AS «BEAUTY» and «LOVELY~NESS» COULD NEVER BE “CAPTURED” BY HUMANITY’S HAND CREATION THUSLY, «NATURE» APPROPRIATELY IS “ABLE” TO … REPRESENT DIVINITY WORSHIPPING AREA FROM 3,000B.C. (that is approximately from 5,000 years ago)

.

.

#of «Ἡ Γενιά της Χαραμάδας» … #REvisited

PILGRIMAGE ~ DIVINE THELY (FEMALE~NESS) ~ APHRODITE ~ , 2020.08.29

«i am» , at “SUNday” ~ «EquiNox» ~ [2022.03.20]

“The Red Journal : memoirs of a scape~goat” ~ «a musical essay ?» [~#mindREwireMENDs : «δίνη ~ whiRl~pool~pull»~] ~*~ «a dediCATion» ~*~ : *)

~ of «ΕΠΙ~ΓΝΩΣΙΣ» ΠΕΡΙ «ΠΑΡΘΕΝΟ~ΓΕΝΕΣΙΣ» (“parthenogenesis”) ~ (and, “New Moon” in “Virgo”)

ELLENOPHONE LEXARITHMOS with reference to “planets” , misappropriation by the Romans for “empire establishment”

FREE YOUNG SPIRITS , #GF100el100

#OFabunDANCE … #kindredSPIRITtribeMORPHING … #amELlive

.

. . .

.

.

.

“Arecibo” message “reply” ~ August 2001 ~ 2nd Milllenium AD

.

«ΕΛΗΛΥΘΕΝ Η ΩΡΑ» 

.

.

(ΜΕ)
«ΩΡΟ~ΣΚΟΠΟΣ»

ΣΤΗΝ 
«ΠΑΡΘΕΝΟΣ»

.

.

.

.

.

 

[ «ΣΥΝΒΟΛΟ ΗΛΙΟΥ» =  ΕΝ Ο ]
~ «ΗΛΙΟ» ~ 
ΜΕ
«ΕΡΜΗΣ»
(ΣΤΗΝ
«ΠΑΡΘΕΝΟΣ»)
ΚΑΙ
«ΑΦΡΟΔΙΤΗ»
(ΣΤΟΝ
«ΖΥΓΟΣ»)
ΣΤΟΝ 
«ΤΟΞΟΤΗΣ»

.

.

Η φλόγα που αλλάζει τη πορεία μας- το μήνυμα της 22ας Νοεμβρίου

.

.

.

Νέα Σελήνη στον Τοξότη 24 Νοεμβρίου

.

.

  

[ «ΣΥΝΒΟΛΟ ΣΕΛΗΝΗΣ» = «ΝΥΧΙ» (“Λατινικό C”)
συν~σχετίζεται με, το “13” ~ το «ß»]

~ «ΣΕΛΗΝΗ» ~

Selene

.

.

.

.

.

.

.

.

~#~  @   ~#~

“THE MATRIX (4)
RESURRECTIONS”
(2021)

ƒrοm
00:11:11
το
00:11:55

~#~  @   ~#~

.

.

.  

«…
Why use old code
to
make
something new ?
…»

[ƒrοm “Μatrix (4) Resurrections” (2021) ]

.

.

.

.

.

°  

°

°

.

^ Ω ^

.

https://www.youtube.com/watch?v=c-2G7zPvGHI 

.

.

.

Διαφήμιση