~ «ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ»

. . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[ @ 06:09α.m. ( «CY» time )
… “ƒοllοωing” …
“… promρτings …”
( ας … “αll~ωαΥς” ) ]

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[ 06:56α.m. ( «CY» time )
“ρrοmρτεδ” το … “shοω”
>>> ( “sοmε” ) <<<
… “αlτεrnατiνε” …
“… liνing … ρατhς …”
τhατ “i” αm “αωαrε” οƒ … ]

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

… και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά … … …

.

.

.

Διαφήμιση