~ «ΞΥΠΝΗΣΑ» “… (ωiτh “α”) ΅ΤicκΕΤ 2 τhε Μ(Ο)(Ο)Ν΅ …”

. . .

.

.

.

.

[ «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ»
που Με … διαβαΖΕΙΣ

«ΕΙΣΑΙ» (Η) ΜΟΝΑ~ΔΙΚΗ ! ]

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Σε αναμονή της Αυγής – το μήνυμα της 23ης Νοεμβρίου

.

.

.

Διαφήμιση