~°~ «ΕΠΙ~ΑΝΑ~ΦΟΡΑ ΔΙΟΣ» ~°~ «ΦΩΤΟ~ΓΕΝΕΣΙΣ» ~°~ [2022.11.24 =±= “5” (Rx “2”)] ⊗ «ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ» ∴∏∴ «Δ’»~«Ε’» ⇔ (“4τh ∝ 5τh”) ∈¤∋ “4τh” “Τhυrs`´δα^Υ” (“Jυενες” ~ “Jευδi” ~ “Giονεδi” ∴ “JυΡiΤεr”) ⇔∝⇔ «ΔΙΑΣ»~«ΔΙΟΣ» (“GΟδ~δiνinε” ~ “οƒ GΟδ~δiνinε”) «ΗΜΕΡΑ» (“δα^Υ” = “sυΝ~shΟωN” ~ “sυΝ~shΟΝε” =¶= “mεΕΚ” ≅ “τrαcτ`´αβ1ε”) & «ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ» (“sουnδ” ας «οƒ Νεω εmβrΥο») = “Νονεmβεr”

. . .

.

“Julian Calendar” 

oƒ 

“Julius Caesar”

.

.

the “first”
“… “mortal” …”
… “man” …

to

“d e c l a r e”

“HIMself”

… “GΟ δ ~ s uΝ” …
( “s Ο Ν” )
~
“… εmΡεrΟR …”

.

.

“a l t e r e d”

the … NATURAL
… “Τ i m Ε” …
“… mεαsυrε~mεΝΤ …”

οƒ

«ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ»
~ «ΙΓ’» ~ “13”

ƒοr (~ 4 ~)

«ΕΤΟΣ» (~Υ~εαr)

to (~ 2 ~)

“his” … “man~made”

“day” (“… DEI …”)

[ «ΗΛΙΟ~ΚΕΝΤΡΙΚΟ» ]

t o ~ w a r d s

… “establishing” …

“his” … “man~made”

“… c υ r r ε n (Τ) ~ CY …”

… “c ¤ i n” …

with

“his” … “h e a d”
~
… “D E (i) ρ i c T i ΟΝ” …

which (~΅ωiτch΅~)

… “S  Ε R  V  E D” …

the

“… t a x …”

«ΠΕΡΙ~ΟΔΟΣ»

(
“αβουτ” ~ “αrουnδ”
~
“cΥc1icα1” ~ “ρεrigοnicα1”
+
“ρατh”
&
1ατεr “rοαδ” ~ “sτrεετ”
)

… “ρ ε r i ο δ” …

“… c ο 1 1 ε c Τ i ΟΝ …”

( “c α 1 1 Χ iΟΝ” )

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

https://www.learnreligions.com/artemis-greek-goddess-of-the-hunt-2561956

.

.

https://greekmythology.fandom.com/wiki/Apollon

.

.

.

.

.

.

«Ζ’»~«Ζ’» ~ ° ~ «Ζ’»~«Ζ’»
 
( ΅7΅~΅7΅ ° ~ ° ΅7΅~΅7΅ )

.

.

.

.

.

.

Διαφήμιση