~ οƒ ~ «ΠΕΦΤΕΙ ΒΡΟΧΗ» & “ἡ Γενιά του ‘νiαgrα’ «ΕΤΕΛΕΙΩΣΕΝ»” § «ΕΝ» § ##iΝ»τ(Ε)r~misSi«#ΟΝ» : “r(Ε)~miΝ(Ε)’δ(Ε)r” & “ƒυrτ(E)r’αΝc(Ε)” ~°~ “⊂¦⊃ ΕΧ~c1υsiνiτΥ οƒ εmρirεs ⊂¦⊃” & “∈∫∋ ciνi1’is’@’i’«#ΟΝ»’s ¤ shαr«#iΝ»G ∈∫∋” ~°~

. . .

.

0 4 : 2 8  π.μ. *CY*
0 4 : 3 0  π.μ. *CY*
0 4 : 4 1  π.μ. *CY*
0 4 : 5 8  π.μ. *CY*

0 5 : 0 2  π.μ. *CY*
0 5 : 1 0  π.μ. *CY*
0 5 : 1 7  π.μ. *CY*
0 5 : 1 8  π.μ. *CY*

.

(

)

.

0 5 : 1 9 π.μ. *CY*
0 5 : 2 0  π.μ. *CY*

.

(

)

.

0 5 : 2 1  π.μ. *CY*
0 5 : 2 2  π.μ. *CY*
0 5 : 2 3  π.μ. *CY*

0 5 : 2 4  π.μ. *CY*
~  0 5 : 2 5  π.μ. *CY*  ~
0 5 : 2 6  π.μ. *CY*

.

[

[ ƒrοm “τhε 7τh οƒ Αυgυsτ, 2022” ]
]

.

0 5 : 2 7  π.μ. *CY*
0 5 : 2 8  π.μ. *CY*
0 5 : 2 9  π.μ. *CY*
0 5 : 3 0  π.μ. *CY*

.

(

[ 4 “εmρirεs” =» β(υ)Υ “Cοlette βαrοn-rεiδ” ]
)

.

0 5 : 3 8  π.μ. *CY*
0 5 : 3 9  π.μ. *CY*

0 5 : 4 0  π.μ. *CY*

0 5 : 4 1  π.μ. *CY*
0 5 : 4 2  π.μ. *CY*
0 5 : 4 3  π.μ. *CY*

0 5 : 4 4  π.μ. *CY*

0 5 : 4 5  π.μ. *CY*
0 5 : 4 6  π.μ. *CY*
0 5 : 4 7  π.μ. *CY*

~  0 5 : 4 8  π.μ. *CY*  ~

0 5 : 4 9  π.μ. *CY*

0 5 : 5 0  π.μ. *CY*

.

«…

«ΙΔΡΩΝΟΥΝ»
«ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ»
… ΠΑΛΙ

~ «ΠΑΛΗ» ~

«ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ»
«ΣΑΛΕΥΕΙ»
… ΠΑΛΙ

~ «ΠΑΛΗ» ~

Εἶναι “αὐτές”
“… οἱ σκέψεις …”
πάλι …

~ “πάλη” ~

“αὐτές”
οἱ … “θύμησες”
πάλι …

~ “πάλη” ~

“… ‘Ἀλεξία’, ἒχω ΔΟΥΛΕΙΑ τῶρα !!! …”
“… πρέπει να Σ’ ἀφῆσω … ἒχω ‘πελάτη’ …”
“… ΕΙΣΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ !!! …”
“… ΜΟΝΟ ‘παρά~πονα’ ἒχεις, Ἀλεξία !!! … ”
“… ἀπό Σένα δεν ἀκοῦω παρά ‘προ~βλήματα’ …”

και,

«ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ»
«ΙΔΡΩΝΟΥΝ»
… ΠΑΛΙ

~ «ΠΑΛΗ» ~

και,

«ΣΑΛΕΥΕΙ»
«ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ»
… ΠΑΛΙ

~ «ΠΑΛΗ» ~

τhε
“… ΤΟΟ ΜUCΗ …”

4
τhε
“1ΣΤ τimε”

is
ΝΟΤ
αβ(Ο)υτ
… “(Ο)ν(Ε)r ~ β(Ε)αr«#iΝ»G” …
“… s τ α τ ε …”

τhε
… “2 mατch” …

4
τhε
“… 1ΣΤ τimε …”

is
αβ(Ο)υτ
“… ρ ε δ ε s τ α 1 …”
… “s τ α τ  υ s” …

«ΥΨΗΛΟΝ»
“… S[ραcε] Τ{imε} (@)  υ s …”

και,

«ΙΔΡΩΝΟΥΝ»
«ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ»
… ΠΑΛΙ

~ «ΠΑΛΗ» ~

και,

«ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ»
«ΣΑΛΕΥΕΙ»
… ΠΑΛΙ

~ «ΠΑΛΗ» ~

που

«ΕΙΜΑΙ»

+  Π Α Ν  τ α

~  «ΕΔΩ» ~ «ΤΩΡΑ» ~

«ΑΝΘΡΩΠΟΣ»

“ἀπλά και μόνο”

⋅ ⋅ ⋅ … ⋅ … ⋅ … ⋅ ⋅ ⋅

και,

«ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ»
«ΙΔΡΩΝΟΥΝ»
… ΠΑΛΙ

~ «ΠΑΛΗ» ~

και,

«ΣΑΛΕΥΕΙ»
«ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ»
… ΠΑΛΙ

~ «ΠΑΛΗ» ~

“… μεσ’ στην ΑΠΟΛΥΤΗ ‘σιωπή’ …”

… “την  Ε Κ Κ Ω Φ Α Ν Τ Ι Κ Η” …

… …

… … …

…»

.

0 6 : 2 1  π.μ. *CY*
0 6 : 2 2  π.μ. *CY*
0 6 : 2 3  π.μ. *CY*

0 6 : 2 6  π.μ. *CY*

0 6 : 2 7  π.μ. *CY*
0 6 : 2 8  π.μ. *CY*
0 6 : 2 9  π.μ. *CY*

0 6 : 3 0  π.μ. *CY*

0 6 : 3 1  π.μ. *CY*
0 6 : 3 2  π.μ. *CY* ⊗

~  0 6 : 3 3  *CY* ⊗  ~

0 6 : 3 4  π.μ. *CY* ⊗
0 6 : 3 6  π.μ. *CY* ⊗

0 6 : 3 7  π.μ. *CY* ⊗
0 6 : 3 9  π.μ. *CY* ⊗

0 6 : 4 0  π.μ. *CY* ⊗

0 6 : 4 7  π.μ. *CY* ⊗ ⊕
0 6 : 4 8  π.μ. *CY* ⊗ ⊕
0 6 : 4 9  π.μ. *CY* ⊗ ⊕

0 6 : 5 0  π.μ. *CY* ⊕ ⊗
0 6 : 5 5  π.μ. *CY* ⊕ ⊗

0 7 : 0 7  π.μ. *CY* ⊕

0 7 : 1 1  π.μ. *CY* ⊕

0 7 : 2 3  π.μ. *CY*
0 7 : 2 4  π.μ. *CY*

0 7 : 2 7  π.μ. *CY*

0 7 : 3 1  π.μ. *CY*

0 9 : 4 0  π.μ. *CY*

.

“…

mεrcΥ ~ ƒυ11”
+ΠΑΝ
“i” «αm»
“… s 1 ε ε ρ Υ …”
… “α ~ G α i Ν” …

“jε Vουs  m ε r c i

…”

.

0 9 : 4 3  π.μ. *CY*
0 9 : 4 4  π.μ. *CY*
0 9 : 4 5  π.μ. *CY*

1 0 : 1 8  π.μ. *CY*
1 0 : 1 9  π.μ. *CY*

«ΕΥχαριστῶ!» ΘΕΙΟ
που Μας προς~ἒχεις
και για ΟΛΑ που
Μας παρ~ἒχεις

“… 1(Ε)τ ‘m(Ε)’ β(Ε) …”
… “r (Ε) s τ ~ ƒ υ 1 1” …

+  Π Α Ν

.

(

)

.

1 0 : 2 6  π.μ. *CY*
1 0 : 2 9  π.μ. *CY*

1 0 : 3 3  π.μ. *CY*

1 0 : 3 6  π.μ. *CY*
1 0 : 3 9  π.μ. *CY*

1 0 : 4 0  π.μ. *CY*
1 0 : 4 4  π.μ. *CY*

1 1 : 0 7  π.μ. *CY*

0 1 : 2 6  μ.μ. *CY*
0 1 : 2 7  μ.μ. *CΥ*

.

“…

α ω α κ (ΕΝ)
β~Υ
α
“s υ δ δ (ΕΝ)”
“… ρ ο υ r «#iΝ» G …”
οƒ
νεrΥ  “h (Ε) α ν Υ”,
υΝ α βυsh ~ ƒυ11
“… r α «#iΝ» …”
! ! ! . . . ! ! ! . . . ! ! !

…”

.

0 1 : 3 3  μ.μ. *CY*

.

“…

αΝδ,

“s τ i 1 1”

“… τhε  s i 1 (ΕΝ) c (Ε) …”

…”

.

0 1 : 3 6  μ.μ. *CY*

.

«ΠΡΟΣ~ΕΧΕ»
τον «ΚΟΣΜΟ»
ΣΟΥ,
ΘΕΕ ΜΟΥ

«ΕΥχαριστῶ!» ΘΕΙΟ
που Μας προς~ἒχεις
και για ΟΛΑ που
Μας παρ~ἒχεις

.

0 1 : 3 9  μ.μ. *CY*

0 1 : 4 0 μ.μ. *CY*

0 1 : 4 1  μ.μ. *CY*

.

“…

hαδ βεεn
“s α ν ε δ”
“… ƒrοm …”
α “δερ1οrαβ1ε”
“… s i 1 ε n c ε  …”
«#iΝ»
α
~  “Η (Ε)(α) r (Ε) ~ Ν (Ο) ω”  ~
β~Υ
«ΥΠΝΟΣ»

2 ~ β(Ε)

“s α ν ε δ”
“… ƒrοm …”
α  “δερ1οrαβ1ε”
“… δ r (Ε) α m …”
«#iΝ»
α
~  “τ Η (Ε)(α) r (Ε) ~ τ Η (ΕΝ)”  ~
β~Υ
«ΒΡΟΧΗ»

…”

.

0 1 : 5 2  μ.μ. *CY*

.

“…

ἠ «ΒΡΟΧΗ»
~  «ΕΔΩ» ~ «ΤΩΡΑ»  ~
«ΕΠΑΨΕ»

…”

.

0 1 : 5 3  μ.μ. *CY*
0 1 : 5 4  μ.μ. *CY*

0 1 : 5 5  μ.μ. *CY*

0 1 : 5 6  μ.μ. *CY*
~  0 1 : 5 7  μ.μ. *CY*  ~
0 1 : 5 8  μ.μ. *CY*

0 1 : 5 9  μ.μ. *CY*

0 2 : 0 1  μ.μ. *CY*

0 2 : 0 2  μ.μ. *CY*
0 2 : 0 4  μ.μ. *CY*
0 2 : 0 6  μ.μ. *CY*

1 4 : 1 1  *CY*

0 2 : 3 3  μ.μ. *CY*

0 2 : 4 8  μ.μ. *CY*

0 2 : 4 9  μ.μ. *CY*
0 2 : 5 0  μ.μ. *CY*

0 2 : 5 2  μ.μ. *CY*
0 2 : 5 6  μ.μ. *CY*

0 3 : 0 0  μ.μ. *CY*
1 5 : 0 0  *CY*

.

(

Ανασυγκρότηση δυνάμεων – το μήνυμα 12 Ιανουαρίου

)

.

0 3 : 0 3  μ.μ. *CY*

1 5 : 0 5  *CY*

0 3 : 1 1  μ.μ. *CY*

0 3 : 1 4  μ.μ. *CY*

0 4 : 5 5  μ.μ. *CY*

0 5 : 0 5  μ.μ. *CY*
0 5 : 0 8  μ.μ. *CY*
0 5 : 1 1  μ.μ. *CY*
0 5 : 1 8  μ.μ. *CY*
0 5 : 2 2  μ.μ. *CY*
0 5 : 2 5  μ.μ. *CY*
0 5 : 2 8  μ.μ. *CY*

0 7 : 0 1  μ.μ. *CY*
0 7 : 0 7  μ.μ. *CY*
0 7 : 1 4  μ.μ. *CY*
0 7 : 1 7  μ.μ. *CY*
0 7 : 2 1  μ.μ. *CY*
0 7 : 2 2  μ.μ. *CY*
0 7 : 2 3  μ.μ. *CY*
0 7 : 2 4  μ.μ. *CY*
0 7 : 2 5  μ.μ. *CY*
0 7 : 2 7  μ.μ. *CY*
0 7 : 2 9  μ.μ. *CY*
0 7 : 3 0  μ.μ. *CY*
0 7 : 3 3  μ.μ. *CY*
0 7 : 3 4  μ.μ. *CY*
0 7 : 3 7  μ.μ. *CY*
0 7 : 3 9  μ.μ. *CY*
0 7 : 4 0  μ.μ. *CY*
0 7 : 4 4  μ.μ. *CY*
0 7 : 4 7  μ.μ. *CY*
0 7 : 4 9  μ.μ. *CY*
0 7 : 5 0  μ.μ. *CY*
0 7 : 5 2  μ.μ. *CY*
0 7 : 5 7  μ.μ. *CY*
0 7 : 5 9  μ.μ. *CY*

0 8 : 0 2  μ.μ. *CY*
0 8 : 0 6  μ.μ. *CY*
0 8 : 0 8  μ.μ. *CY*
0 8 : 1 1  μ.μ. *CY*
0 8 : 1 6  μ.μ. *CY*

.

0 2 : 4 2  π.μ. *CY*
0 2 : 4 4  π.μ. *CY*
0 2 : 4 6  π.μ. *CY*

0 3 : 0 6  π.μ. *CY*

.

«…

τhε
“… ρ α «#iΝ» …”
is
… “r (Ε) ~ 1 (ΕΝ) τ ~ 1 (Ε) s s” …

{ 0 3 : 0 9  π.μ. *CY* }

…»

.

0 3 : 1 0  π.μ. *CY*
0 3 : 1 1  π.μ. *CY*

0 3 : 1 6  π.μ. (CY)

.

(

)

.

0 3 : 1 7  π.μ. *CY*
0 3 : 2 2  π.μ. *CY*

0 3 : 4 3  π.μ. *CY*

.

“…

β~Υ  “τhε ωα~Υ”

{ 0 3 : 4 4  π.μ. *CY* }

2
“… τ r α~Ν ~ s ~ c r i β (Ε) …”

τ h α τ

τhε
… “ο r i G «#iΝ» α 1” …
“… ƒ(Ε) mα1(Ε)  c @ …”

( &
~  “Η (Ε)(α) r (Ε) ~ Ν (Ο) ω”  ~
q υ i τ (Ε)
… “ρ r (Ε) ~ G Ν αΝ τ” …
α ~ G α «#iΝ» )

h α s
“… s (Ε) τ ~ τ ~ 1 (Ε) δ …”
ωiτh
«#iΝ»
τhε “β 1 υ (Ε)”
… “ρ 1 α s τ i c” …
&
“… ƒ (Ε) (Ε)  β 1 (Ε) …”

“… ƒrυ«#iΤ» …”

{ 0 3 : 5 3  π.μ. *CY* }
{ 0 3 : 5 4  π.μ. *CY* }

{ 0 3 : 5 5  π.μ. *CY* }
{ 0 3 : 5 6  π.μ. *CY* }

“… G r (Ο) c (Ε) r ~Υ …”
… “c r α τ (Ε)” …

“i”
h α δ
“… «#iΝ» ~ s ~ τ ~ α 1 1 ~ (Ε) δ …”

{ 0 4 : 0 0  π.μ. *CY* }

“ω h (ΕΝ)  &  ω h (Ε)(α) r (Ε)”

“i”
“… ƒ i r s t …”
… “«#iΝ» ~ s ~ τ ~ α 1 1 ~ (Ε) δ” …

«#ΟΝ» c (Ε)

“i”
ω α s
“… m ο r (Ε) …”
… “s (Ε) τ ~ τ ~ 1 (Ε) δ” …

ω i τ h
«#iΝ»

“τ h α τ”
~  “Η (Ε)(α) r (Ε) ~ Ν (Ο) ω” ~
“τ Η (Ε)(α) r (Ε) ~ τ Η (ΕΝ)”

…”

.

0 4 : 0 4  π.μ. (CY)
0 4 : 0 7  π.μ. ( C~Υ )
0 4 : 1 4  π.μ. ( CY )

.

“… q υ i τ (Ε)   c (Ο) 1 δ …”

.

0 4 : 1 6  π.μ. *CY*
0 4 : 1 7  π.μ. *CY*
0 4 : 1 8  *CY*
0 4 : 2 1  π.μ. *CY*
0 4 : 2 2  π.μ. *CY*

0 4 : 4 0  π.μ. *CY*

.

“…

2
α 1 1 ~ s (Ο)
… “n (Ο) τ (Ε)” …

τhε
«ΣΧΙΖΟ~ΦΡΕΝΕΙΑ»
οƒ
“… τhε  Αn G 1(Ο) (ω) ~ ρ h «#ΟΝ» (Ε) …”
… “1 αΝ G υ ~ α G (Ε)” …
οƒ
“… s α ~Υ ~ «#iΝ» G …”
(O) N (E)
… “τ h «#iΝ» G” …
αΝδ ~ Υ (Ε) τ
“… τhε υττ(Ε)rαΝc(Ε) νiβr@i«#ΟΝ» …”
… “β (Ε) «#iΝ» G” …
οƒ
“… αΝ   (Ο) ρ ρ (Ο) ~ s «#iΤ» (Ε) …”
!!! … !!! … !!! … !!! … !!!

(Ε)Χαmρ1i Grατiα :
… “r (Ε) ~ 1 (ΕΝ) τ ~ 1 (Ε) s s” …
οr,
τhε
“… «#iΝ» ~ δ (ΕΝ) ~ δ αΝ c (Ε) …”
( !!! ο_Ο !!! )

r (Ε)  α 1 1  ~Υ
“… s c r (Ε) ω s …”
τhε
… “m «#iΝ» δ” …
… !!! … !!! …

…”

.

0 4 : 5 1  π.μ. *CY*
0 4 : 5 2  π.μ. *CY*

0 5 : 2 4  π.μ. *CY*
0 5 : 2 6  π.μ. *CY*
0 5 : 2 7  π.μ. *CY*
0 5 : 3 3  π.μ. *CY*
0 5 : 3 4  *CY*
0 5 : 3 5  π.μ. *CY*
0 5 : 3 6  π.μ. *CY*
0 5 : 3 7  π.μ. *CY*
0 5 : 3 9  π.μ. *CY*

.

“…

«ΑΝΑΓΚΗ»
2
“… ω α τ c h …”

(“tok~tik” , “tok~tik”
τhε … “«#iΝ»~s αΝ α τ ~Υ”
οƒ
“… ƒ i x ~ «#iΝ» G …”
. . . “τ  i m (Ε)” . . . ! )

α ~ G α «#iΝ»

«ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ»
&
«ΕΝ~ΘΥΜΗΣΙΣ»

[ ἀρχ. «ΘΥΜΙΣ»
= «ΨΥΧΗ» ]

…”

.

0 5 : 4 5  π.μ. ( *CY* )

.

(

)

.

0 5 : 4 6  π.μ. *CY*
0 5 : 4 8  π.μ. *CY*
0 5 : 5 2  π.μ. *CY*
0 5 : 5 3  π.μ. *CY*

.

(

)

.

0 5 : 5 4  π.μ. *CY*

0 6 : 0 8  π.μ. *CY*

.

(

)

.

0 6 : 0 9  π.μ. *CY*
0 6 : 3 6  π.μ. *CY*
0 6 : 4 0  π.μ. *CY*
0 6 : 5 9  *CY*

0 7 : 0 0  π.μ. *CY*
0 7 : 0 8  π.μ. *CY*
0 7 : 1 1  π.μ. *CY*
0 7 : 3 0  π.μ. *CY*
0 7 : 3 3  π.μ. *CY*
0 7 : 3 9  π.μ. *CY*

1 0 : 3 6  π.μ. *CY*
1 0 : 4 8  π.μ. *CY*
1 0 : 4 9  π.μ. *CY*

1 1 : 0 5  π.μ. *CY*
1 1 : 1 4  π.μ. *CY*
1 1 : 2 6  π.μ. *CY*

.

“…

«ΣΥΝ~ΤΡΟΦΙΑ»
ΜΕΓΑλῶνει …

“Aleksádra” ( “Γεωργία” )
&
“Mihaélla” ( “Ρουμανία” )

@ “Pizza Four Seasons”

τhατ is STILL «ΟΡΕΝ» (!!!)
αΝδ,
“1ΣΤ ορεnεδ”, ωhεn
“my sister, the eldest by 7 years”
ωαs “α τεεn~αgεr”
@
“δ (Ο) ω n”

~ ωhich
ωαs “c ο δ ε”  4
“… τ h ε  α r ε α …”
οƒ
ΤΗΕ
… “SατυrδαΥ Νighτ” …
“Υ (Ο) U Τ Η”
“… (Ο) υ τ ~ τ ~ «#iΝ» G s …”

&
τhυs1Υ,

ο ƒ ~ c (Ο) υ r s (Ε)

“ω h (ΕΝ)  &  ω h (Ε)(α) r (Ε)”

“i”
ωου1δ … “ενεnτ υ α11 Υ”
βΕ
“… gοing ουτ …”

ωαs
ΝΟΤ … α
… “ωi1δ  τh«#iΝ»g”…

simρ1Υ,
ωου1δ “sτερ” οn “τhε δαncε”~ƒ1οοr

~
“α1οnε”,
«#iΤ»
ωου1δ ΝΟΤ “mαττεr”
[ “GΑSΡ” !!! ]
ας
… “α 1 1” …
τ h α τ
“… m α(υ) τ τ (Ε) r (Ε) d …”
h α δ
α 1 1 ~ ω α Υ s  ~ “α1ωαΥs”
β (Ε) (ΕΝ)
“… τhε mυsic …”
&
… “τhε δαncε” …
~

“… τhε sτrοκε οƒ miδ~nighτ …”
ωαs “mΥ”
… “αβ (Ο)m in @ iΟΝ” …
β(Ε)~cαυsε
“iτ”
ωαs “c ο δ ε”  4
“mΥ” … “δrεαδεδ”
“… s 1 (Ο) ω   δ α n c ε …”
. . . ! ! ! . . .

~  “ω h (O)”  ~
ωου1δ
… “ω i s h” …
2
“… s 1 (Ο) ω   δ αΝ c (Ε) …”
@
“1 5” , “1 6”, “1 7”, “1 8”, “1 9” …
! ! !  ο_Ο  ! ! !

αΝδ,
… “s υ δ δ ε n τ 1 Y” …

τhε
“… α11 ρrεττiεδ~UΡ …”
… “Ρ r i n c ε s s ε s” …
ω ο υ 1 δ
“… τ α κ ε  …”
2
… “τhε  ƒ 1 ο ο r” …

&

“… Ε Χ  c i β «#iΤ» …”
τhε
… “1 α τ (Ε)  s τ” …
“Η ο 1 1 Υ ω (Ο) (Ο) δ”
“… mονiε … (ΕΝ)δ«#iΝ»G …”

4
… “τhε rεsτ οƒ υs” …
“… ρ 1 (Ε) β s …”
2
… “m α r ν (Ε) 1” …

… !!! … ο_Ο … !!! …

ΗΑΗΑΗΑΗΑΗΑΗΑΗΑΗΑΗΗΑ

^_^ ( ❤ ) ^_^

τh(Ε) δαΝc(Ε)
~ 2 ~
~ 4 ~
τh(E)  m υ s i c

“τ h α τ”
h α δ
α 1 1 ~ ω α Υ s  ~ “α1ωαΥs”
β (Ε) (ΕΝ)
. . .  “α 1 1”  . . .

… … …

“… Ἀλεξία, cοme ON already !!!
… we are leaving, NOW ! …”

… … …

^_^ ( ❤ ) ^_^

j υ s τ

ας

«#iΤ»

h α δ
α 1 1 ~ ω α Υ s  ~ “α1ωαΥs”
β (Ε) (ΕΝ)

(Ε) ν (ΕΝ)
“ƒ r ο m”
… “τ h ε   τ  i m  (Ε)” …
«s h (E)»
hαδ ΝΟΤ “Υ(Ε)τ”
“… α r τ i c υ 1 α τ (Ε) δ …”
“Η υ m αΝ   β (Ε) «#iΝ» G s’ εs”
«ΛΟΓΟΣ»
. . . ! ! ! . . .

@
“… τhε  S (E) (E) …”
… “ρ 1 α Υ «#iΝ» G” …
ω i τ h
“… τhε  S ~ αΝδ …”

“… Ἀλεξία! … we are leaving without you! …”

: *)  ( ❤ ) : *)

«ΕΥχαριστῶ!» ΘΕΙΟ
που Μας προς~ἒχεις
και για ΟΛΑ που
Μας παρ~ἒχεις

…”

.

0 1 : 3 9  μ.μ. *CY*
0 1 : 4 0  μ.μ. *CY*
0 1 : 4 3  μ.μ. *CY*

.

(

)

.

~  0 1 : 4 4  μ.μ. *CY*  ~ 

0 1 : 4 8  μ.μ. *CY*

.

(

)

[ and, “ν(Ε)ν(Ο)” … 4 … “τhε Τακ(E) Ον(E)r”
“ΤΗΙS SΟΝG” ON1Y … “αναi1~αβ1ε”
“the last” … “2” γ (Ε) α r ς
ωiτh … “τhε Ν(Ε)c(Ε)ssαr~Υ”
… “α δ ~ j υ s τ ~ m (Ε(α)Ν) τ s”…

( ας, «ΠΑΡΑ~ΔΕΙΓΜΑ»
: “gετ riδ” «#°Φ» “τhε βαss”
“ρ r (Ο) ~ ƒ (Ο) υ Ν δ ~ Ν (Ε) s s”
~ ας ωiτh “ALL
music ουτ~ρυτ”
Lατε1Υ  ?!!!?!!!? ~ )

“… ‘i’ δο
ΝΟΤ (Ε)ν(ΕΝ) ρ«#iΤ»Υ
τhε ƒ(Ο)(Ο)1ς …”

^_^ ( ❤ ) ^_^ ]

.

0 1 : 5 7  μ.μ. (*CY*)
0 1 : 5 8  μ.μ. ( *CY*)

0 2 : 0 0  μ.μ. *CY*
0 2 : 0 1  μ.μ. *CY*
0 2 : 0 2  μ.μ. *CY*
0 2 : 1 0  μ.μ. *CY*
0 2 : 1 2  μ.μ. *CY*

.

[

]

.

0 2 : 1 4  μ.μ. *CY*

0 2 : 2 2  μ.μ. *CY*

0 2 : 3 0  μ.μ. *CY*

0 2 : 4 9  μ.μ. *CY*
0 2 : 5 0  μ.μ. *CY*

0 3 : 0 6  μ.μ. *CY*

.

(

Παρασκευή και 13 (!)- το μήνυμα 13 Ιανουαρίου

)

.

0 3 : 0 7  μ.μ. (*CY*)
0 3 : 0 8  μ.μ. *CY*
0 3 : 0 9  μ.μ. *CY*
0 3 : 1 0  μ.μ. *CY*
0 3 : 1 2  μ.μ. *CY*
0 3 : 1 4  μ.μ. *CY*
~  0 3 : 1 5  μ.μ. *CY*  ~
0 3 : 1 6  μ.μ. *CY*
0 3 : 1 7  μ.μ. *CY*
0 3 : 2 4  μ.μ. *CY*

..

0 7 : 1 0  μ.μ. *CY*
0 7 : 1 1  μ.μ. *CY*

. . . ! ! ! . . . ! ! ! . . .

0 7 : 3 0  μ.μ. *CY*
0 7 : 3 1  μ.μ. *CY*
0 7 : 3 6  μ.μ. *CY*

.

.

“…

[ 2023.01.19 ]  @  “1 0 : 3 9  π.μ. ~}῁`*CΥ*´ ῁{~”

τhε “1αsτ” οƒ «ΣΑΤΑΝΑΣ»
“… τ (Ε) m ρ τ @ i «#(Ο)Ν»  …”
… “ο c c υ r (Ε) δ” …
«#iΤ»
“… s (Ε) (Ε) m s …”
… “α 1 1” …
“δ α ~Υ”
“γ (Ε) s   τ (Ε) r  ~ δ α ~Υ”

{ 1 0 : 4 4  π.μ. ~}`*CΥ*´{~ }

β~Υ
«ΗΛΙΟΥ ΑΝΑ~ΤΟΛΗ»
~ 2 ~
“… δ α ~Υ …”
«#iΤ»
is
… “α 1 1” …
“… δ «#(Ο)Ν» (Ε) …”
&
… “δ υ s t  (Ε) δ” …

{ 1 0 : 4 8  π.μ. ~}`*CΥ*´{~ }

«ΕΥχαριστῶ!» ΘΕΙΟ
που Μας προς~ἒχεις
και για ΟΛΑ που
Μας παρ~ἒχεις

«ΕΥχαριστῶ!» ΘΕΙΟ
για ΟΛΑ που Μ’ ἀξιῶνεις!

῁ 1 0 : 5 0  π.μ. ~}`*CΥ*´{~  ῁

…”

.

[ 2023.01.20 @ “῁ 0 3 : 0 0  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁” ]

.

(

Ήλιος – Πλούτωνας και μία εκρηκτική δύναμη – το μήνυμα 19 Ιανουαρίου

)

.

“῁ 0 3 : 0 1  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~ ῁”

.

.

.

Διαφήμιση