«ΠΡΟΣ ΕΥΧΗΝ» ~ ( @ “2,333” ροsτ«#iΝ»G )

. . .
“ƒ”
.

0 8 : 4 4  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

.

.

(

)

.

.

(

[ ƒrοm “τhε 3rδ οƒ Αρri1, 2022” ]
)

.

.

0 8 : 5 3  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 8 : 5 4  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 8 : 5 5  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 8 : 5 8  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 8 : 5 9  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

.

.

(

)

.

.

0 9 : 0 0  π.μ. ~}`*CΥ´῁{~

.

0 9 : 0 1  π.μ. ~}`*CΥ´῁{~

0 9 : 0 2  π.μ. ~}`*CΥ´῁{~

0 9 : 0 3  π.μ. ~}`*CΥ´῁{~

0 9 : 0 4  π.μ. ~}`*CΥ´῁{~

0 9 : 0 5  π.μ. ~}`*CΥ´῁{~

0 9 : 0 6  π.μ. ~}`*CΥ´῁{~

0 9 : 0 7  π.μ. ~}`*CΥ´῁{~

0 9 : 0 8  π.μ. ~}`*CΥ´῁{~

0 9 : 0 9  π.μ. ~}`*CΥ´῁{~
.
0 9 : 1 1  π.μ. ~}`*CΥ´῁{~

0 9 : 1 2  π.μ. ~}`*CΥ´῁{~
.
0 9 : 1 7  π.μ. ~}`*CΥ´῁{~

0 9 : 1 8  π.μ. ~}`*CΥ´῁{~

0 9 : 1 9  π.μ. ~}`*CΥ´῁{~

.

.

(

[ “ΜακεΜακε” ~ ƒrοm “τhε 8τΗ οƒ Νονεmβεr, 2022” ]
)

.

0 9 : 2 0  π.μ. ~}`*CΥ´῁{~

0 9 : 2 1  π.μ. ~}`*CΥ´῁{~

0 9 : 2 2  π.μ. ~}`*CΥ´῁{~

.

0 9 : 2 3  π.μ. ~}`*CΥ´῁{~

.

~  0 9 : 2 4  π.μ. ~}`*CΥ´῁{~  ~

.

1 0 : 0 0  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 0 : 0 1  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

.

(

[ “(Λ)ight~Σεεrς” ~ ΙΖ’ ~ 17 ~ «ΤΟ ΑΣΤΡΟ» ~ thε Σταr ~ ƒrοm “τhε 19τΗ οƒ Οcτοβεr, 2022” ]
)

“…

«ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ»
στον
«ΥΔΡΟ~ΧΟΟ»

…”

(

[ Partial Lunar Eclipse 16th-17th of August, 1970 ]
)

.

1 0 : 0 8  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 0 : 0 9  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

.

1 0 : 1 0  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 0 : 1 1  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 0 : 1 2  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 0 : 1 3    π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

.

1 0 : 1 4  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

.

1 0 : 1 7  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 0 : 1 8  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

~  1 0 : 1 9  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~  ~

.

(

“(Λ)ight~Σεεrς” ~ ΙΘ’ ~ 19 ~ “the Σ~υΝ” ~ «ΗΛΙΟ ~ ΙΛΙΟ» ~

)

.

1 0 : 2 0  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 0 : 2 1  π.μ.  ~}`*CΥ*´῁{~

1 0 : 2 2  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 0 : 2 3  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 0 : 2 4  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 0 : 3 0  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 0 : 3 3  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 0 : 3 4  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 0 : 3 6  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

.

“…

“α 1 1”
“… r ε ~ 1 α τ i «#(O)N» ~ s h i ρ s …”
τ h @
“i”
«ΣΥΝ~ΕΙΔΗΤΑ»
“… (ΕΝ) δ (Ε) δ …”
β~Υ
“ΑυGυsτ, 2021”
is
“… α 1 1 …”
… “δ «#(Ο)Ν» (Ε)” …
. . . ( !!! ) . . .

…”

(

«ΜΑΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ»

)

.

1 0 : 4 4  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 0 : 4 6  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 0 : 5 0  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 0 : 5 5  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 0 : 5 9  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 1 : 0 0  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 1 : 0 2  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 1 : 0 3  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 1 : 0 4  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 1 : 0 6  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 1 : 0 7  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 1 : 0 8  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

.

(

)

.

1 1 : 0 9  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 1 : 1 0  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 1 : 1 1  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 1 : 1 2  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 1 : 1 3  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

(

[ “αrτ” βΥ “Cathy McClelland” ~ ƒrοm “τhε 11τΗ οƒ Αρri1, 2022” ]
)

.

1 1 : 1 4  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 1 : 1 7  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 1 : 1 9  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 1 : 2 0  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 1 : 2 1  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 1 : 2 2  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 1 : 2 3  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

~  1 1 : 2 4  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~  ~

1 1 : 2 6  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 1 : 2 9  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 1 : 3 0  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 1 : 3 1  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 1 : 3 3  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 2 : 0 1  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 2 : 0 2  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 2 : 0 3  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 2 : 3 2  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 2 : 3 3  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 2 : 3 4  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 2 : 3 6  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 2 : 3 7  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 2 : 3 8  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 2 : 3 9  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 2 : 4 0  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 2 : 5 0  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 2 : 5 5  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 1 : 0 0  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 1 : 0 4  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 1 : 0 8  μ.μ. ~}~`*CΥ*´῁{~

0 1 : 0 9  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 1 : 1 0  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 1 : 1 1  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

~  0 1 : 1 4  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~  ~

0 1 : 1 6  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 1 : 2 0  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 1 : 2 1  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 1 : 2 2  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 1 : 2 3  μ.μ. ~}`(CΥ*´῁{~
0 1 : 2 4  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 1 : 2 6  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 1 : 2 7  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 1 : 2 8  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 1 : 2 9  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 1 : 3 0  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 1 : 3 1  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 1 : 3 2  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 1 : 3 3  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 1 : 3 4  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 1 : 3 5  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 1 : 3 6  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 1 : 3 7  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 1 : 3 8  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 1 : 3 9  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 1 : 4 0  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 1 : 4 1  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 1 : 4 2  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 1 : 4 3  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 1 : 4 4  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 1 : 4 5  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 1 : 4 6  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 1 : 4 7  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 1 : 4 8  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 1 : 4 9  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 1 : 5 0  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 1 : 5 1  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 1 : 5 2  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 1 : 5 3  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 1 : 5 6  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 2 : 0 1  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 2 : 0 2  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 2 : 0 3  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 2 : 0 4  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 2 : 0 5  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 2 : 0 6  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 2 : 0 7  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 2 : 0 8  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 2 : 0 9  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 2 : 1 0  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 2 : 1 1  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 2 : 1 2  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 2 : 1 3  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 2 : 1 4  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 2 : 1 5  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 2 : 1 6  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 2 : 1 7  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 2 : 1 8  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 2 : 1 9  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 2 : 2 0  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 2 : 2 1  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 2 : 2 2  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 2 : 2 3  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 2 : 2 4  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 2 : 2 8  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 2 : 3 1  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 2 : 3 2  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 2 : 3 3  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 2 : 4 0  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 2 : 4 5  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 4 : 4 8  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 4 : 5 3  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 4 : 5 4  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 4 : 5 5  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 4 : 5 6  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 4 : 5 7  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 4 : 5 8  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 7 : 0 0  ~}`*CΥ*´῁{~
1 7 : 0 1  ~}`*CΥ*´῁{~
1 7 : 0 2  ~}`*CΥ*´῁{~

0 5 : 0 3  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 5 : 0 4  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 5 : 0 5  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 5 : 1 1  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 5 : 1 3  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 5 : 1 5  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 5 : 1 7  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 5 : 1 9  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 5 : 2 1  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 5 : 2 4  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 5 : 3 2  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 5 : 4 0  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 5 : 4 6  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 5 : 4 7  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 5 : 4 8  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 5 : 5 0  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 7 : 5 1  ~}`*CΥ*´῁{~
0 5 : 5 2  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 5 : 5 3  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 5 : 5 4  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 5 : 5 5  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 5 : 5 7  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 5 : 5 8  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 6 : 0 6  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

.

(

)

.

.

0 6 : 0 7  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

.

.

(

)

“… what an annoying ‘WSMSS by proxy’ woman !!! …”

[ Νοτε* :

“gονεrν~mε(α)nτs”
r
ΝΟΤ “ρr«#iΝ»τ«#iΝ»G”
“… m «#(Ο)Ν» (Ε) ~Υ …”

… “m «#(Ο)Ν (Ε) Υ” …
( “the way it is κn(Ο)ωΝ τhυs ƒαr” )
is
αΝ  “«#iΝ» ν (ΕΝ) τ i «#(Ο)Ν»”
οƒ
“… τhε m«#(Ο)Ν»(Ε)~Υ chαΝG(Ε)rs …”
( “the VERY (O)N(E)s ‘Jesus’ bit~(Ο)υτ ‘τhε Τεmρ1ε’ ΕΝτrαΝc(Ε)”

{ 1 9 : 0 0  ~}`*CΥ*´῁{~ }

sεε “hεrε” ας ‘αΝ ΕΧαmρ1ε’ )

ας
“α Ν i m α τ (Ε) δ”
“hεrε” ~ “Ραrτ 1”
&
“hεre” ~ “Ραrτ 2”

α 1 s (Ο)

«ΧΡΕΟ~ΚΡΑΤΙΑ» ~ “Dεβτ(Ο)crαCΥ” δ(Ο)cυm(ΕΝ)ταrΥ “hεrε”

. . . ( !!! ) . . .  ]

.

.

0 6 : 0 8  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 6 : 0 9  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 6 : 2 1  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 6 : 2 2  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 6 : 2 3  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 6 : 2 4  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 6 : 2 6  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 6 : 2 7  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 6 : 2 9  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 6 : 3 0  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 6 : 3 2  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 6 : 3 3  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 6 : 3 4  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 6 : 3 9  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 6 : 4 0  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 6 : 4 2  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 6 : 4 3  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

~  0 6 : 4 4  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~  ~

0 6 : 4 6  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 6 : 4 7  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 6 : 4 9  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 6 : 5 0  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 7 : 1 0  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 7 : 1 6  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 7 : 2 3  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

.

(

)

.

0 7 : 2 4  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 7 : 2 5  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 7 : 2 6  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

~  0 7 : 2 7  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 7 : 2 8  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 7 : 2 9  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 7 : 3 7  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 7 : 3 9  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 7 : 4 4  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 7 : 5 1  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 7 : 5 2  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 7 : 5 4  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 7 : 5 5  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 7 : 5 6  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 7 : 5 7  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 8 : 0 0  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 8 : 0 1  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 8 : 0 4  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 0 5  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 8 : 0 8  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 8 : 0 9  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 1 0  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 1 1  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 1 2  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 8 : 1 4  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 1 6  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 8 : 2 0  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 2 1  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 3 1  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 3 2  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 3 4  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 3 6  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 3 7  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 3 8  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 3 9  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 8 : 4 0  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 4 1  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 4 2  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 4 3  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

~  0 8 : 4 4  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~  ~

0 8 : 4 8  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

.

(

)

.

0 8 : 4 9  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 5 0  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 5 1  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 5 2  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 8 : 5 4  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 5 5  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 5 6  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 5 7  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 5 8  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 5 9  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 9 : 0 0  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 9 : 0 1  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 9 : 0 2  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 9 : 0 3  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 9 : 0 4  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 9 : 0 6  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 9 : 0 7  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 9 : 0 9  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 9 : 1 0  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 9 : 1 1  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 9 : 1 2  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 9 : 1 3  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

2 1 : 1 4  ~}`*CΥ*´῁{~
0 9 : 1 4  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 9 : 1 5  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 9 : 1 6  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 9 : 1 7  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 9 : 1 8  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 9 : 1 9  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
2 1 : 1 9  ~}`*CΥ*´῁{~

2 1 : 2 0  ~}`*CΥ*´῁{~

2 1 : 2 1  ~}`*CΥ*´῁{~

0 9 : 2 8  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 9 : 3 3  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 9 : 3 6  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 9 : 3 7  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 9 : 4 0  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 9 : 4 1  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

2 1 : 4 6  ~}`*CΥ*´῁{~

0 9 : 4 8  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

.

(

)

.

0 9 : 5 1  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 9 : 5 2  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

.

(

)

.

0 9 : 5 4  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 9 : 5 5  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 9 : 5 9  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 0 : 0 0  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 0 : 2 4  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
1 0 : 2 5  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
1 0 : 2 6  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
1 0 : 2 7  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 0 : 3 6  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
1 0 : 3 7  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
1 0 : 3 8  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

2 2 : 3 9  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 0 : 4 0  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 0 : 5 2  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
1 0 : 5 3  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
1 0 : 5 4  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
1 0 : 5 5  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
1 0 : 5 6  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
1 0 : 5 7  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

2 2 : 5 7  ~}`*CΥ*´῁{~

1 0 : 5 8  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
1 0 : 5 9  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 1 : 0 8  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
1 1 : 0 9  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 1 : 2 9  μ.μ. ~}{~

“…

«ΕΥχαριστῶ!» ΘΕΙΟ
που Μας προς~ἒχεις
και για ΟΛΑ που
Μας παρ~ἒχεις

«ΕΥχαριστῶ!» ΘΕΙΟ
για ΟΛΑ που Μ’ ἀξιῶνεις !

&

«ΕΥχαριστῶ!»
για την «ΣΥΝ~ΤΡΟΦΙΑ»
“ἀπόψε” …!

“i”
… “κ Ν (Ο) ω” …
«#iΤ»
is
α … “Η U G (Ε)”
“… δ (Ε) α 1 …”
4
“Η  i m”
( … !!! … )

“Grατεƒυ1 & Grεατ~ƒυ11”

+  ΠΑΝ τα

ΜΕ ΤΟ  «Φ Ω Σ»

…”

.

1 1 : 3 6  μ.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

1 2 : 0 1  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
1 2 : 0 2  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
1 2 : 0 3  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
1 2 : 0 4  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 7 : 0 7  π.μ. ~}`&CΥ*´῁{~

~  0 7 : 2 7  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~  ~

0 7 : 3 0  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 7 : 4 4  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

0 7 : 4 7  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

~  0 8 : 1 8  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~  ~
0 8 : 1 9  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 2 0  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 2 1  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 2 2  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 2 3  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 2 8  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 3 0  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 3 1  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 3 9  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 4 0  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 4 2  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 4 3  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 4 4  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 4 6  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 4 7  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 4 8  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 4 9  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 5 0  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 5 1  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 5 2  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 5 3  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 5 4  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 5 5  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 5 6  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 5 7  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 5 8  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 8 : 5 9  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 9 : 4 3  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 9 : 4 4  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 9 : 4 8  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~
0 9 : 4 9  π.μ. ~}`*CΥ*´῁{~

.

https://www.youtube.com/watch?v=GoMZME60YbI

11:20
.

.

.

[ 2023.01.23
@ “0 1 : 5 0  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~” ]

.

(

Νέα Σελήνη στον Υδροχόο ξημέρωμα Κυριακής 22 Ιανουαρίου

)

.

0 1 : 5 3  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

.

.

Διαφήμιση