~ οƒ ~ «ΡΑΨΙΜΟ»

. . .
“ƒ”
.

0 6 : 5 2  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

“…

οἱ “κατα~ραμένοι”
“κτυποῦν”
για “τελευταῖα” φορά !

«ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
@
“Παλαιά Ἐπίδαυρος”
«#iΝ»
«ΑΡΓΟΛΙΣ»,
«ΕΛΛΑΣ»

τhατ
“i”
sincε
“τhε 20τΗ οƒ Jυnε, 2019”
hαδ βεεn
“ραΥ«#iΝ»G”
… “ΝΟΝ~Sτ(Ο)ρ” …
“… r (ΕΝ) τ …”
οƒ
… “€100” …
ρεr “m«#(Ο)Ν»τΗ”

( (Ε) ν (ΕΝ
2
τhε “δετrim(ΕΝ)τ”
οƒ
“mΥ”
“… ρhΥsicα1 (Ε)Χ i sταΝc(Ε) …”
&
ω «#iT» h ~ (Ο) υ τ
α … “ω r «#iΤ» τ (ΕΝ)”
“… c  «#(Ο)Ν» ~ τ r α c τ …” )

4
“… τωο riδicυ1(Ο)υs …”
… “s ρ α c (Ε) s” …
2
“… α c τ …”
ας
«ΑΠΟ~ΘΗΚΕΣ»
“ω h ε r ε”
… “α11” …
“m(Ο)sτ” … “α 1 1
οƒ
“mΥ”
“… mατεriα1 αβυΝδαΝc(Ε) …”
οƒ
“… α   1 i ƒ (Ε) …”
«#iΝ»
… “Grεεcε” …
“hαδ” β(Ε)(ΕΝ)
… “(Ο) β ν i (Ο) υ s 1 ~Υ” …
ω (Ο) r 1 δ ~ ω i δ (Ε)
“… ƒ (Ο) r  c (Ε) ~ ƒ υ 1 1 Υ …”
… “δ i s ~ r υ ρ τ (Ε) δ” …
«#iΝ»
2
αΝ … “(Ο) β 1 i ν i «#(Ο)Ν»”
αΝδ,
ΝΟΤ βΥ “m(Ε)”

.

οἱ “κατα~ραμένοι”
… “m α δ (Ε)” …
“… τhεir  ULΤΙ~ΜΑΤ(Ε) …”
… “m (Ο) ν (Ε)” …
«#°Φ»
«ΥΒΡΙΣ»

“ω i τ c h”

“… α 1(1) ~ s (Ο) …”

… “α Ν s ω (Ε) r (Ε) δ” …
“mΥ”
“… ρ r α Υ  (Ε) r s …”
«#°Φ»
… “α s κ «#iΝ» G” …
4
“… G  υ  i  δ αΝc(Ε) …”

“r (Ε) ~ G α r δ «#iΝ» G”
τ h ε
“… s υ β~j(Ε)cτ  m α τ τ (Ε) r …”

“i” «αm»
2
“… r (Ε) ~ 1 (Ε) α s (Ε) …”
… “τ Η @” …
“… m α τ (Ε)  r  i α 1 …”
ας … “ω  (Ε) 1 1” … (!!!)

«ΖΗΝΩΝ Ο ΚΙΤΙΕΥΣ»
“… s τ (Ο) r Υ …”
hαs β(Ε)(ΕΝ)
“… c (Ο) m ρ 1 (Ε) τ (Ε) δ …”
«#iΝ»
“mΥ”
… “τ i m (Ε) ~ 1 «#iΝ» (Ε)” …
ας … “ω  (Ε) 1 1” …
«#iΤ»
… “s (Ε) (Ε) m s” …
@
τhε “s (Ε) α m s”
ω i τ h
«ΚΑΤΑ~ΡΑΜΕΝΟΙ»
( “δω«#(Ο)Ν»~sτich(Ε)δ”
= “τhε cυrc(Ε)δ” )
“… δ (Ο)  «#iΝ»  G …”
“τ h (Ε)  i  r”
… “U L Τ Ι ~ Μ Α Τ (Ε)” …
«ΥΒΡΙΣ»

{ 07 : 3 3  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~ }

«ΕΥχαριστῶ!» ΘΕΙΟ
που Μας προς~ἒχεις
και για ΟΛΑ που
Μας παρ~ἒχεις

«ΕΥχαριστῶ!» ΘΕΙΟ
για ΟΛΑ που Μ’ ἀξιώνεις !

…”

.

.

0 7 : 3 9  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

.

(

)

.

.

0 7 : 5 2  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

0 7 : 5 7  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

0 8 : 1 1  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

(

[ Ν(Ο)τ(Ε)* :

h (Ο) ω
“i” «αm»
“… δ (Ε)  τ (Ε) s τ «#iΝ» G …”
… “ω h (ΕΝ)” …
“… ρ (Ε) (Ο) ρ 1 (Ε) …”
… “δ (Ο)” …
τhε “3~cυτ”  “δ (Ε) α 1”
οƒ
α … “δ (Ε) c κ”
&
“δ (Ο)”
ΝΟΤ … “ƒ(Ο)11(Ο)ω”
“… τ h r (Ο) υ G h …”
αΝδ,
… “1 (Ε) α ν (Ε)” …
τhε “1ΣΤ cυτ”
@
“… τhε β(Ο)ττ(Ο)m …”
ας
«#iΤ»
“hαδ” β(Ε)(ΕΝ)
“… ‘(Ο) r «#iΝ» G «#iΝ» α 1 1  Υ …”
( … !!! … )

“… ωhατ’s τhε ροinτ …”
οƒ
“τhεir”
… “δ (Ο) «#iΝ» G” …
“… τhε cυτ …”
«#iΝ»
τhε “1ΣΤ ρ1αc(Ε)”
… ?!? …

Ροsτ Scriρτυm :

ας “s(Ο)(Ο)n” ας
“i”
“(Ο)υτ(Ε)δ”
… “τ h i s” …
“τ h α τ”
4 … “α g (Ε) s”
“ω i s h (Ε) δ”
2
“υ τ τ (Ε) r” ,
“… τhε  r(Ε)αδ(Ε)r …”
… “β (Ε) g α N” …
2
“… s i m ρ 1 Υ …”
… “ρ i c κ” …
“c α r δ s”
ƒrοm
“… τhε miδδ1(Ε) …”
… “ρ i 1 (Ε)” …
ΝΟΤ “ƒ«#iΝ»ish«#iΝ»G”
τhε … “r (Ε) ~ s τ α c κ «#iΝ» G”
«#iΝ»
τhε … “α n n (Ο) Υ «#iΝ» G”
“… m α Ν Ν (Ε) r …”
( … ! … ) ]

)

.

0 8 : 1 3  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 8 : 1 4  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

0 8 : 2 8  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 8 : 4 1  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 8 : 4 2  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 8 : 4 4  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 8 : 5 0  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 8 : 5 5  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 8 : 5 8  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

0 9 : 0 0  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 9 : 0 1  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 9 : 0 2  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 9 : 0 3  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 9 : 0 4  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 9 : 1 2  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 9 : 1 3  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 9 : 1 4  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 9 : 1 9  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 9 : 2 9  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

~  0 9 : 3 6  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~  ~

0 9 : 4 3  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 9 : 4 4  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 9 : 4 6  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 9 : 4 7  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 9 : 4 8  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

2 1 : 5 3  ~}῁CΥ῁{~

0 9 : 5 5  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 9 : 5 9  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

1 0 : 0 0  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

“… listening 2 ‘don’t you worry bout a thing’ by
‘Incognito’ and, «αm» so …’tired’ … +ΠΑΝ …
α ‘sadness’ that is NOT even ‘shocking’ from
being so … ‘NOT temporary’ … “i” «αm» ‘tired’
+ΠΑΝ … αΝδ, «ΕΥχαριστῶ!» που Μας προς~ἒχεις
και για ΟΛΑ που Μας παρ~ἒχεις … «ΕΥχαριστῶ!»
για ΟΛΑ που Μ’ ἀξιώνεις … και, για τον «ΒRΙGΗΤ ΕΥΕS»
“ω h ο” … α ƒ τ (Ε) r  “α γεαr & ½” …
«ΕΝ~πιστεύεται» να ‘κουρνιάΖει’ «ΕΚ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ»
ΜΟΥ … ἒχω ἀφήσει «ΚΥΡΙΟ~ΛΕΚΤΙΚΑ»
«ΑΝΟΙΚΤΑ»
ἓνα ‘κομμάτι’ (‘βig εnουgh”) 4
‘τhε cατs’  τhατ ‘ƒε1τ’ … ‘ΒRΑVΕ’ …
2 … ‘α ρ ρ r ο α c h’  … ‘m(Ε)’ …
τhrουgh~ουτ “τhis” … “ƒα11”& “ω«#iΝ»τ(Ε)r”
«i αm» “Grατεƒυ1 & Grεατ~ƒυ11”
4
“τhε cοmραnΥ”
(αΝδ, ‘ΝΟ! …
“i” δο
ΝΟΤ ‘hανε’
“… Η (Ε) α τ «#iΝ» G …”
~ ‘τhis γεαr’, α~gα«#iΝ»
@ ‘τhε mοm(ΕΝ)τ,
nεiτhεr ~ )

“i”
“… h α ν ε …”
α  ““r o oƒ””
ο ν (Ε) r
“mΥ  hεαδ”
αΝδ,
“βεδ ~ cονεrs”
αΝδ,
“α ν α i 1 α β i 1 i τ Υ”
οƒ
“ƒοοδ” 4 “mΥ ρhΥsicα1”
«ΠΑΡ~ΟΥΣΙΑ»

.

«ΕΥχαριστῶ!» ΘΕΙΟ
για ΟΛΑ που Μ’ ἀξιώνεις …”

.

1 0 : 2 4  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

1 1 : 0 0  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 1 : 0 1  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 1 : 0 3  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

~  1 1 : 0 4  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~  ~

1 1 : 2 2  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

1 1 : 2 3  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 1 : 2 4  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

1 1 : 3 3  μ.μ. ~}΅CY ΅{~
1 1 : 3 4  μ.μ. ~}΅CΥ΅{~

.

0 1 : 5 5  π.μ. ~΅C΅Υ΅~

.

“… Gοδ! …  i am not asking You
to ‘spare’  me, anymore …
all, am asking … …

truly, i don’t know what am asking
4 anymore … Gοδ! … Υου know best …
am just so tired … and i seem ‘un~grateful’ …
and, am not … Gοδ! … «ΕΥχαριστῶ!» που
Με προς~ἒχεις και για ΟΛΑ που μου παρ~ἒχεις
… «ΕΥχαριστῶ!» για ΟΛΑ που μ’ ἀξιώνεις …
«ΕΥχαριστῶ!» …”

.

0 2 : 0 0  π.μ. ~΅C΅Υ΅~

0 2 : 2 3 π.μ. ~}῁CΥ῁{~

«ΠΡΟΣΕΧΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΟΥ, ΘΕΕ ΜΟΥ»

«ΕΥχαριστῶ!»

0 2 : 2 5 π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

.

.

[ “2023.01.24
@  “0 9 : 1 9  π.μ. ~}῁CΥ῁{~” ]

.

“…

{ 0 9 : 2 2  π.μ. ~}῁CΥ῁{~ }
{ 0 9 : 3 9  π.μ. ~}῁CΥ῁{~ }
{ 0 9 : 4 3  π.μ. ~}῁CΥ῁{~ }
{ 0 9 : 4 4  π.μ. ~}῁CΥ῁{~ }

αΝδ,

“mαδε”
«#iΤ»
“… τ h r ο υ g h …”
~ Υ (Ε) τ ~
αΝ … “(Ο)τΗ(Ε)r”
“… ‘Νighτ’ οr & αΝδ ‘δαΥ’ …”
οr & αΝδ,
“ω h α τ ~ (Ε) ν (Ε) r”
“i” «αm»
… “s υ ρ ρ (Ο) s (Ε)” …
2
“… c α r r Υ  τ h r ο υ g h …”

4
τhe … “ρ α s τ”
3, 4, 5, …
‘ωhατ~ενεr’ «#iΤ» is
… “δ α Υ s” …
“i”
‘hανε’ “hαδ”
α … “s ω α 1 1 ε n”
“… g 1 α n …”
2
… “τhε righτ~ƒrοnτ” …
οƒ
“mΥ”
“… Ν (Ε) c κ …”
&
… “α 1 1” …
“… τhε βαcκ …”
οƒ
“mΥ”
… “Ν (Ε) c κ” …
‘hαs’ βεεn
(Ε) ν (Ε) r
S(Ο) … “s τ i ƒ ƒ” …

αΝδ,

α 1 (1) s (Ο) ,

τhε “mοsτ”

{ 0 9 : 5 5  π.μ. ~}῁CΥ῁{~ }

“i r r ε δ ε ε m  α β 1 ε”
&
“s ε α r «#iΝ» G”

“h i g h”
“… ρ i τ c h …”

… “ƒ r (Ε) q υ (ΕΝ) CΥ” …

τhατ
~ Υ (Ε) τ ~
“α ~ G α «#iΝ»”,

α1(1)~mοsτ

( “… i κnοω, Dεαrεsτ ! …
‘α1(1)mοsτ’  δοεs ΝΟΤ ‘cουnτ’,
hοω~ενεr,
«#iΝ»
“mΥ”
“1 i ƒ ε’ s”
“(Ε)Χ~ρ(Ε)ri (ΕΝ) c(Ε)”
… “α 1 (1) m (Ο) s τ” …
‘hαs’ “β(Ε)(ΕΝ” … … ω(Ε)11,
“ΝΟ ω(Ο)rδs” … ‘r (Ε) α 1 1 Υ’ …)

“c (Ο) m ρ 1 (Ε) τ (Ε) 1 Υ”
“… «#iΝ» c α ρ α c «#iΤ» @ (Ε) s …”
“mΥ”
«ΠΑΡ~ΟΥΣΙΑ»

τhε
“c (Ο) 1 δ”
&
τhε
“1 α c κ”
οƒ …
… οƒ …
ω(Ε)11, …
τhε … “1 α c κ”…
is
ΝΟΤ qυiτε “hε1ρ~ƒυ11”

~ Υ (Ε) τ ~

αΝ “(Ο)τΗ(Ε)r”
( “… ωhατ~ενεr «#iΤ» is …” )
is
“… G (O) «#iΝ» G …”
… “τ h r (Ο) υ G H” …

αΝδ,

“i”
“… κ Ν (Ο) ω …”

«ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΣΑΛΕΨΕΙ»

“i” … “m ε α n” …

( “τΗΙS” … ‘ΑΝg1ορΗ«#(Ο)Ν»(Ε)’
is
S(Ο) … “inhαβi1iτατing” !!! …
“mεαn” & “mεαn” … !!! …
“ΝΟ ω«#(Ο)Ν»δ(Ε)r” ρ(Ε)(Ο)ρ1(Ε)
“1(Ο)s(Ε)” τh(Ε)ir “mαrβ1(Ε)s”
~ jυsτ ας “Με1inα Μεrcυri” βε~cαmε
“τhε jοκε” … αΝδ, jυsτ ας
“ΙΤ ΙΣ α11 GRεεκ 2 #Μi” is
“ΤΗΕ j(Ο)κ(Ε)” … !!! … )

“i” δο
ΝΟΤ “κΝ(Ο)ω”
“ω h α τ”
“… i mεαn …”

“i”
“δ (Ο)”
ΝΟΤ  “c α r (Ε)”
α Ν Υ ~ “m (Ο) r (Ε)”

“… ωhατ’s ‘τhε ρ(Ο)«#iΝ»τ’ …”

“i” «αm»
2 ~ β(Ε)
“… m i s s ~ «#iΝ» τ (Ε) r  ρ r (Ε)  τ (Ε) δ …”
α Ν ~ Υ ~ ω α ~Υ

“… r i g h τ  ? …”
αΝδ,
Ν Ο τ h «#iΝ» G
… “1 (E) ƒ τ” …
( … !!! … )

«ΕΥχαριστῶ!» ΘΕΙΟ
που Μας προς~ἒχεις
και για ΟΛΑ που
Μας παρ~ἒχεις

«ΕΥχαριστῶ!», ΘΕΕ ΜΟΥ
για ΟΛΑ που Μ’ ἀξιώνεις …

…”

.

1 0 : 3 7~8  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

1 0 : 4 3~4  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

0 3 : 2 7  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 3 : 3 0  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 3 : 3 1  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

(

Περιπλανήσεις και ανησυχίες – το μήνυμα 24 Ιανουαρίου

)

.

0 3 : 3 3  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

0 4 : 1 2  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 4 : 1 8  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

“…

“c α m ε ”
… “τ h r ο υ g h” …
αΝ …“«#iΝ»τ(Ε)r~missi«#(Ο)Ν»”
&
“c α Ν Ν (Ο) τ”
“… r (Ε) ~ c  α 1 1 …”
τhε … “τ h «#iΝ» G”
“i”
ω α s
… “s υ ρ ρ (Ο) s (Ε) δ” …
2
“… τ   r α Ν  ~ s c r i β (Ε) …”
οr & αΝδ,
«αm» “i”
“… s υ ρ ρ (Ο) s (Ε) δ …”
2
“h α ν (Ε)”
«#iΤ»
ΝΟΤ … “r(Ε)~c α 1 1 (E) δ”
@
“… τ h i s …”
… “ρ r (Ε) s (ΕΝ) τ” …
?!?

…”

.

0 4 : 2 5  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 4 : 2 6  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 4 : 2 7  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

«ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΗΧΟΥΝ»

( ?!? )

.

0 4 : 2 8  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

«ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΗΧΗΣΑΝ»

.

0 4 : 2 9  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 4 : 4 0  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

~  0 4 : 4 4  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~  ~

~  0 5 : 4 4  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~  ~

.

0 7 : 2 5  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

(

)

.

0 7 : 2 6  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 7 : 2 7  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 7 : 2 8  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 7 : 2 9  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 7 : 3 0  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 7 : 3 2  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 7 : 3 3  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 7 : 3 4  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 7 : 3 9  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 8 : 0 0  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 8 : 0 7  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 8 : 0 8  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 8 : 0 9  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 8 : 1 1  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 8 : 1 8  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 8 : 1 9  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 8 : 2 0  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 8 : 2 1  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 8 : 2 2  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 8 : 2 3  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 8 : 2 4  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 8 : 2 6  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

(

)

.

0 8 : 2 7  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 8 : 2 8  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 8 : 2 9  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 8 : 3 0  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 8 : 3 1  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 8 : 3 2  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 8 : 3 3  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 8 : 3 4  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 8 : 3 5  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 8 : 3 6  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 8 : 3 7  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 8 : 3 8  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 8 : 3 9  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 8 : 4 0  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 8 : 4 1  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 8 : 4 3  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

(

)

.

0 8 : 4 4  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 8 : 5 0  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 8 : 5 2  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 8 : 5 3  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 8 : 5 4  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 8 : 5 5  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 8 : 5 6  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 8 : 5 7  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 8 : 5 8  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 8 : 5 9  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 9 : 0 0  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 9 : 0 1  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 9 : 0 2  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 9 : 0 3  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 9 : 0 4  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 9 : 0 8  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 9 : 0 9  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 9 : 1 1  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 9 : 1 3  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

(

)

.

0 9 : 1 4  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 9 : 1 7  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

“…

Q U  Ε Σ Τ  Ι  Ο Ν
Ε V Ε R Υ ~ τ h «#iΝ» G

…”

.

0 9 : 1 8  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 9 : 2 0  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 9 : 2 1  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 9 : 5 9  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 0 : 0 0  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

(

)

.

1 0 : 0 1  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 0 : 0 2  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 0 : 0 3  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 0 : 0 4  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

(

)

.

1 0 : 0 5  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 0 : 0 6  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 0 : 0 7  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

1 0 : 5 1  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 0 : 5 2  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 0 : 5 3  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

(

[ Ν(Ο)τ(Ε) :
τhε “L α τ «#iΝ»”
&
“G (Ο) τ  Η”
“… ρ Η «#(Ο)Ν» (Ε) s …”
α 1 (1) ω α Υ s
… “β 1 α m (Ε)” …
“… τhε  Grεεκs …”
~ “ω Η (ΕΝ) & ω Η (Ε) r (Ε)” ~
«ΠΡΟ~ΜΗΘΕΑΣ»
‘h α δ’
“β (Ε) (ΕΝ)”
τhε “1ΣΤ”
«ΑΝ ΥΠ ΑΚΟΗ»
&
«ΜΑΡΤΥΡΙΑ»
( β(Ο)τΗ
“ω «#iΤ» Ν (Ε) s S «#iΝ» G”
&
“m α r τ ~Υ~ r  δ (Ο) m (ε)” )

{ “2023.03.25
@ “12:50 μ.μ. ~}῁CΥ῁{~” } ]

)

.

1 0 : 5 3  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 0 : 5 4  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 0 : 5 5  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 0 : 5 6  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

1 1 : 2 1  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

(

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

)

.

1 1 : 2 2  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 1 : 2 3  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 1 : 2 4  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 1 : 2 5  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 1 : 2 6  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 1 : 2 7  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 1 : 2 8  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 1 : 2 9  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 1 : 3 0  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 1 : 3 1  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 1 : 3 3  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 1 : 3 4  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

1 1 : 5 5  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 1 : 5 6  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~
1 1 ; 5 7  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

.

.

Διαφήμιση