«ΠΑΝ~ΙΣΟ~ΦΟΡΙΑ»

. . .

.

“…

ΝΟΤ “αβ(Ο)υτ”
«ΚΡΑΤΕΙΝ»
( 2 “h(Ο)1δ” )
ΑΝ~Υ “m(Ο)r(Ε)”
. . . ( ! ! ! ) . . .

ω h i c h

is

“εmρirε”

ω i τ c h

is

“(Ο) 1 δ   ρ α r α δ i G m”

«ΝΥΝ και ΑΕΙ»

“… ƒrοm hεrε οn & α1ωαΥs οnωαrδs …”

«#iΤ»

is

«ΠΑΝ~ΙΣΟ~ΦΟΡΙΑ»

“α11~εqυα1~βεαrinG”

ΝΟΤ “αβ(Ο)υτ”
“… h (Ο) 1 δ «#iΝ» G …”
«#(Ο)Ν»
2

βυτ & αΝδ,

αβ(Ο)υτ
“… β (Ε)αr «#iΝ» G …”
«#°Φ»
“in ~ ωiτhΙΝ ~ @ ~ οƒ ~ «#(Ο)Ν»(Ε)”
«ΕΝ»

…”

.

.

(

[ 1ΣΤ “s(Ε)(ΕΝ)” & “ρυβ1ish(Ε)δ” «#iΝ» “αωΝiδ(Ε)α” ω(Ε)β~sigΗτ @ «#ΟΝ» “τhε 20τΗ οƒ (Ο)cτ(Ο)β(Ε)r, 2022” ]
)

.

.

0 9 : 0 9  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 9 : 1 9  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

.

.

Διαφήμιση