~ οƒ ~ «ΜΙΑ ΣΕΛΗΝΗ ΕΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗ» και «ΚΑΛΛΙ~ΕΡΓΕΙΑ»

. . .
“ƒ”
.

0 8 : 4 9  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

.

(

https://mooncalendar.astro-seek.com/moon-phase-day-19-december-1969

)

.

.

0 8 : 5 0  π.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 8 : 5 4  π.μ. ~}῁CΥ῁{~
0 8 : 5 5  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

0 8 : 5 8  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

(

https://mooncalendar.astro-seek.com/gardening-moon-calendar-farmers-guide

)

.

0 8 : 5 9  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

“ƒ”

.

.

.

Διαφήμιση