~ “ ~ «ΦΑΛΑΙΝΙΣ» ~ “ ~ & «ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ» “ΠΕΡΙ~στροφή” ~

. . .
“ƒ”
.

{ 0 1 : 2 2  π.μ. ~}῁CΥ῁{~ }

.

.

.

.

https://thesecretofthetarot.com/whale-spirit-animal/

.

.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

.

.

{ 0 1 : 3 3  π.μ. ~}῁CΥ῁{~ }

.

.
“ƒ”
.

~}{~ «ἀ~λεΞία» ( “τhε Β1υε «ΦΑΛΑΙΝΑ» «ΑΣΜΑτος»” )

.

0 1 : 3 8  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

0 1 : 3 9  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

0 1 : 4 0  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

.

(

)

.

.

0 1 : 4 2  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 1 : 4 3  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.
“ƒ”
.

.

.

0 1 : 4 4  ~}῁CΥ῁{~

.

.

(

https://astrolife.gr/afroditi-ston-krio-20-fevroyarioy-16-martioy/

)

.

.

0 1 : 4 7  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.
“ƒ”
.

.

0 1 : 5 5  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

.

https://www.evergreenseeds.com/phalaenopsis-aphrodite

“…
‘ωhατ’ “kinδ” οƒ
«ΙδΙΟΤ»ης
ωου1δ “ass`(α’sin)ign”
α “ƒ1οωεr”
( αΝ «ΟΡΧΙΔΕΑ» 2 “τορ” !!! )
ωiτh
«ΑΦΡΟΔΙΤΗ»
αΝδ
ΝΟΤ, «ΚΥΠΡΟΣ»

… α νεrΥ, νεrΥ
“… s ρ ε c i α 1 …”
“κ i n δ” …!

αΝδ,
αΝ (Ε)ν(ΕΝ)
“s ρ ε c i α 1 1 (Ε) r” ,
2
ΝΟΤ “ρr(Ο)~Τ(Ε)sΤ”
&
“… r (Ε) ~ j (Ε) c τ …”
τhε (“τhis”) … “αβsυrδiτΥ”
( … !!! …)
…”

+

“…
“Phalaenopsis”
is
from “Greek”
for “moth” ???
“ωhατ” τhε … !?!
…”

~}{~ «ἀ~λεΞία»

.

.

0 1 : 5 7  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

.

0 2 : 0 9  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

.

Phalaenopsis pantherina

.

.

0 2 : 1 0  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 2 : 1 1  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

.
“ƒ”
.

{ 0 3 : 3 3  π.μ. ~}῁CΥ῁{~ }

.

“…

&

«#°Φ»
“Ν(Ε)ω Μ(Ο)«#(Ο)Ν»
ΠΕΡΙ~στροφή”

…”

.

.

0 3 : 3 9  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

0 3 : 4 0  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

.

0 4 : 1 6  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

0 4 : 2 7  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 4 : 2 8  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

. 0 4 : 2 9  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 4 : 3 0  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

. 0 4 : 3 1  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

. . 0 4 : 3 2  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

. . . 0 4 : 3 3  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

.

0 4 : 4 8  ~}῁CΥ῁{~

0 4 : 4 9  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 4 : 5 0  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 4 : 5 1  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

0 5 : 0 8  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 5 : 0 9  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

0 5 : 1 9  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.
“ƒ”
.

.

~  0 7 : 2 2  «ϚΥ» ~

.

~ “°ƒ”  »¬(Ο)missi«°N» ~

“…
ΝΟΤ «°Ν» “mΥ” βυs
…”
~}{~ «ἀ~λεΞία»

.

.

0 7 : 2 9  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

.

{ 0 8 : 0 3  π.μ. ~}῁CΥ῁{~ }

0 8 : 0 4  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

(

)

.

0 8 : 0 5  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

~ 0 8 : 0 6  π.μ. ~}῁CΥ῁{~  ~

0 8 : 0 9  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 8 : 1 3  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 8 : 1 4  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 8 : 1 8  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

.
“ƒ”
.

0 9 : 1 9  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

⋅    “ωr«#(Ο)Ν»G  ωαΥ οƒ sυgg(Ε)sτi«#(Ο)Ν»” !!! ⇐

.

0 9 : 2 0  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 9 : 2 3  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.
“ƒ”
.

.

1 1 : 5 9  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

1 2 : 0 1  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

(

)

.

1 2 : 0 2  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

~  1 2 : 0 3  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~  ~

. . 1 2 : 0 4  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~ . .

.

.

0 3 : 4 2  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

.

0 3 : 4 3  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 3 : 4 4  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 3 : 4 5  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

.
“ƒ”
.

Διαφήμιση