~ “ ~ «ΝΑΥΣΙΚΑ» ~

. . .
“ƒ”
.

«ΝΑΥΣΙΚΑ»  ( “Ναυσικᾶ” )

«ΝΑΥΣ» + «ΚΑΩ»
“πλοίο~καράβι” + “κἀαυκω~καῖω”
“shiρ” ~ e.g. ‘Ναυτicα1’ + “βυrΝ” e.g. ‘cαυsτic’

( “τhε ΘΗΛΥ «(Ο)Ν»(E) ωh(Ο) shiρs, βυrΝs” )

.

0 3 : 0 0  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 3 : 0 1  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

[

]

[ “το ΜΑΘΗΜΑ «ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΗΣΕΙΑ»”
ἀπό
«ΤΟ ΞΥΛΟ ΒΓΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑ~ΔΕΙΣΟ» (1959) ]

“…

και,

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑΣ
«ΜΕΤΑ~ΦΡΑΣΗ»
της
«ΦΡΑΣΗΣ»

.

και,

“πολύ γέλιο . gr”

αΝδ,

«ΑΝΑΓΚΗ»
2
“… s α Υ …”
… “m (Ο) r (Ε)” …
?

«ΝΑΙ»

ΜΕΓΑΛΗ
«ΑΝΑΓΚΗ»

που
ΟΛΑ
ἒχουν
ΑΛΛΑΞΟ~ΠΙΣΤΗΣΕΙ

τα
“ΜΑΥΡΟ~ΑΣΠΡΑ”
να γίνουν
ΟΛΑ
“ΕΝ~ΧΡΩΜΑ”

να
ἒχουν
ΕΞ~ΑΦΑΝΗΣΕΙ
την
ΠΡΟΣ~ΒΑΣΗ
που
ΜΑΣ ΧΑΡΙΣΕ
το «ΔΙΑ~ΔΙΚΤΥΟ»
να
«ΜΟΙΡΑ~ΖΟΜΑΣΤΕ»

ΝΑ
«ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ»

για να
«ΜΗΝ ΕΠΑΝΑ~ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΛΑΘΗ»

να
«ΓΕΛΑΜΕ»
με την
«ΠΑΛΑΙΑ»
Μας
«Α~ΝΟΗΣΙΑ»

και,

να
«ΧΑΜΟ~ΓΕΛΟΥΜΕ»
με την
«ΠΑΛΑΙΑ»
Μας
«ΣΟΦΙΑ»

± ΚΑΙ ±

να
«ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ»
ΑΥΤΑ
τα
«ΓΕΛΙΑ» και «ΧΑΜΟΓΕΛΑ»

ΝΑ
«ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ»

ΝΑ
«ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ»

ΝΑ
«ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ»

«ΘΕΕ ΜΟΥ ,
ΠΑΡΑ~ΚΑΛΩ
ΓΑΛΗΝΗ»

〈 + 〉

{  0 7 : 4 3  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~  }

{  0 7 : 4 4  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~  }

[

]


«ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ»
ΔΕΝ εἶναι “γραπτός”
«ΛΟΓΟΣ»

{  0 7 : 4 7  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~  }

{  0 7 : 4 9  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~  }

[

[ ƒrοm “Fεβrυαry 11τh, 2022” ]
]

{  0 7 : 5 0  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~  }

{  0 7 : 5 4  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~  }

[

[ ƒrοm “τhε 8τh οƒ Σ(Ε)ρτ(Ε)mβ(Ε)r, 2021” ]
]

{  0 7 : 5 5  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~  }

{  0 7 : 5 7  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~  }

[

ƒrοm “τhε 4τh οƒ Σ(Ε)ρτ(Ε)mβ(Ε)r, 2021” ] 

]

{  0 7 : 5 9  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~  }

[

]

{  0 8 : 0 0  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~  }

{  0 8 : 0 2  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~  }

[

]

{  0 8 : 0 3  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~  }

{  0 8 : 1 5  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~   }

[

[ “(Ο)riGiΝα1” ƒrοm “1ατε Sρr«#iΝ»G, 2022” (?) ]
]

{  0 8 : 2 0  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~  }

〈 – 〉

…”

.

0 3 : 2 3  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

[

[ ƒrοm “τhε 22Νδ οƒ Αρri1, 2022” ~ “(O)riGiΝα1” ƒrοm “mΥ 2Νδ j(Ο)υrΝ(Ε)Υ” 2 “«#iΝ»~ΔΙΑ” ((Ε)αr’1Υ 1990’s) ]
]

.

0 3 : 2 9  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 3 : 3 0  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

(

)

.

0 3 : 3 2  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 3 : 3 3  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

0 3 : 4 3  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 3 : 4 4  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

(

)

.

0 3 : 4 6  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 3 : 4 7  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

0 3 : 5 4  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 3 : 5 5  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

0 4 : 0 0  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

0 4 : 0 4  ~}῁CΥ῁{~

.

0 4 : 0 9  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 4 : 1 0  π.μ. ~}῁CΥ῁{~  ~

0 4 : 1 1  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

(

)

[ *Νοτε :
ας “οωΝ~εr`ship”
is
“α11 grαβ«#iΝ»G”
β(υ)Υ
τhε  “(c)ο1δ ραrαδigm”,
“τΥρε” in “sεαrch βοx”
τhε “ωοrδs”
> “Ναυsicαα ƒrεighτεn mΥsε1ƒ”
& ƒrοm τhε “1isτ οƒ rε~s`α´1τ”
“h(Ο)ν(Ε)r” (Ο)ν(Ε)r
2
… “ωατch” …

( ω«#iΤ»h “Αng1οΦΩΝ(Ε) sυβ~τiτ1εs” )

.

0 4 : 2 8  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 4 : 2 9  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

0 4 : 3 3  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

0 4 : 4 3  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

~  0 4 : 4 4  π.μ. ~}῁CΥ῁{~  ~

.

[

]

.

0 4 : 4 9  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

[

[ ƒrοm “τhε 10τh οƒ (Ο)cτ(Ο)β(Ε)r, 2022” ]
]

.

0 4 : 5 0  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

0 5 : 5 5  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

0 6 : 2 1  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 6 : 2 2  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 6 : 2 3  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 6 : 2 4  π.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

.

0 2 : 3 3  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

“…

αΝδ,

“… cαm(Ε) τhr(Ο)υGh …”
##iΝ»τ(Ε)rmissi«#(Ο)Ν»
ω«#iΤ»h …

(

)

…”

.

0 2 : 3 7  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

(

)

.

0 2 : 4 0  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

(

)

.

0 2 : 4 1  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 2 : 4 2  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~  ~

0 2 : 4 3  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~  ~

0 2 : 4 4  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

0 2 : 4 7  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 2 : 4 8  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 2 : 4 9  μμ. ~}῁CΥ῁{~

.

0 2 : 5 5  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

0 2 : 5 7  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 2 : 5 8  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

Αποδόμηση και απομυθοποίηση – το μήνυμα 16 Μαρτίου

.

0 2 : 5 9  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

0 3 : 0 1  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 3 : 0 2  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 3 : 0 3 μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 3 : 0 4  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 3 : 0 5  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

0 3 : 5 5  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

[

~ Arabic ProVerb ~ [ ƒrοm “1ΣΤ ρυβ1ish(Ε)δ” «#iΝ» “αωΝiδ(Ε)α” ω(Ε)β~sigΗτ @ «#ΟΝ» “5η Δεκεμβρίου, 2021” ]
]

.

0 3 : 5 6  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 3 : 5 7  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

[

[ “1ΣΤ ρυβ1ish(Ε)δ «#iΝ» “αωΝiδ(Ε)α” “ω(Ε)β~siGhτ” «#(Ο)Ν» “τhε 12τh οƒ ΑυGυsτ, 2020” ]
]

.

0 3 : 5 9  μ.μ.  ~}῁CΥ῁{~

.

0 4 : 0 1  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

0 4 : 0 2  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 4 : 0 3  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 4 : 0 4  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~  ~

0 4 : 0 5  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 4 : 0 6  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~  ~

0 4 : 0 7  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 4 : 0 8  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 4 : 0 9  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 4 : … 10 … 11 … …  ~}῁CΥ῁{~

… 1 2 … …

… … 1 3 … …

… … … 1 4 … …

.

.

0 4 : 2 1  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 4 : 2 2  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 4 : 2 3  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

[

[ ƒrοm “τhε 2Νδ οƒ JαΝυαrΥ, 2022” ]
]

.

0 4 : 2 4  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~ 

.

0 6 : 0 6  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 6 : 0 7  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 6 : 0 … 0 8 …   … 0 9 … …

0  … 1 0 … … 1 1  … 1 2 … …

0 6 : 0 8  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 6 : 0 9  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

… 1 3 … …

… … 1 4  . . .   . . .

.

0 7 : 2 5  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 7 : 2 6  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 7 : 2 … 7   ~}῁CΥ῁{~

0 7 : 2 7  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

0 7 : 3 1  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

0 7 : 4 2  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

0 7 : 5 1  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 7 : 5 2  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 7 : 5 3  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

0 8 : 0 1  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

0 8 : 2 1  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

~  0 8 : 2 2  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~  ~

0 8 : 2 3  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

0 8 : 3 2  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

[

]

.

0 8 : 3 3  μ.μ. ~}῁CY῁{~

.

0 8 : 3 5  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

[

[ ~ Τ³ Ø ~ «Τ» ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ «Γ’» και με «ΔΙΑ~ΜΕΤΡΟ» ΣΥΝ~ΒΟΛΟ ~ “T” iΝ τhε Ροωεr οφ “3” &with diametre-diameter symbol , sign ~ ƒrοm “τhε 27τh οƒ Ν(Ο)ν(Ε)mβ(Ε)r, 2022” ]
]

.

0 8 : 3 8  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 8 : 3 9  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

0 9 : 0 2  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 9 : 0 3  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

[

[ ƒrοm “τhε 10τh οƒ Μαrch, 2022” ]

]

.

0 9 : 1 6  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

[

[ ƒrοm “τhε 12τh οƒ Δ(Ε)c(Ε)mβ(Ε)r, 2022” ]

]

.

0 9 : 1 8  μ.μ. ~}῁CY῁{~

.

[

[ ƒrοm “τhε 26τh οƒ Μαrch, 2022” ]

]

.

0 9 : 1 9  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

[

[ “1ΣΤ ρυβ1ish(Ε)δ” «#iΝ» “αωΝiδ(Ε)α” “ω(Ε)β~siGhτ” «#(Ο)Ν» “τhε 27τh οƒ Jυ1Υ, 2020” ]

]

.

0 9 : 2 2  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

0 9 : 2 3  μ.μ. ~}῁CΥ῁{~

.

.
“ƒ”
.

Διαφήμιση