Σύν~άφεια * Affini~ties

~~~~

“Imagine Peace” {LIGHT} toWEr

LIVE

~~~~

“ΝavdanΥa”

https://navdanyainternational.org/

~~~~

“@ Secret Shaman Oracle 

https://www.youtube.com/c/SecretShamanOracles/videos

~~~~

“@ Mystic Witch Tarot”

https://mysticwitchtarot.com/
https://www.youtube.com/channel/UCAbq5XDLRAMVw3ta-lfK-Fg/videos

~~~~

“@ ΕΝ1ighτΕΝεδ ΡατhωαΥs”

https://www.youtube.com/c/EnlightenedPathways/videos

~~~~

“@ Lilian Simou”

https://astrolife.gr/
https://www.youtube.com/c/LilianSimou/videos

~~~~

“Dolores Cannon” ( “Lost Knowledge” facilitaTOr )

https://ozarkmt.com/product-category/dolores-cannon/

~~~~

{ “@ (Ο)ωΝ Υουr 1igΗτ Ν(Ο)ω” ( “α11~mοsτ δοες ΝΟΤ cουΝτ” )

https://www.ownyourlight.org/
https://www.youtube.com/@OwnYourLightTarot/videos ) }

~~~~

“Buckminster Fuller” ( “i seem «to be» a verb” )

https://www.bfi.org/about-fuller/bibliography/

~~~~

“AwakenTheWorldFilm”

https://www.youtube.com/c/AwakenTheWorldFilm/videos

~~~~

“Celestine Vision”

“The Celestine Prophecy : an adventure” (1993)

~~~~

“Richard Bach” ( author )

“Jonathan Livingston Seagull” (1970)
“Illusions: The Adventures of a Reluctant Messiah” (1977)

~~~~

“Khalil Gibran” ( author )

“The Prophet” (1923)

~~~~

“Alan Watts” ~ «talks»

~~~~

“Manos Hadjidakis” ( Composer of CIVILisATion )

http://www.hadjidakis.gr/

~~~~

“Dr. Dimitris Tsoukalas” ~ Metabolomic Medicine

https://www.metabolomicmedicine.com/english/index.html
https://www.youtube.com/user/DrDimitrisTsoukalas/videos

~~~~

“Dr. Reiner Fuellmich” (lawyer)

https://t.me/ReinerFuellmichEnglish
https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5
https://www.grand-jury.net/

~~~~
.
.
.