~ “… τhε ‘ƒαr ωεsτ’ … ραrαδigm …” ~ “grοωing~δ(Ο)ωΝ” ωiτh ‘gυn~smοκε’ & “mεδi~οcrε «ΗΘΟ~ΠΟΙΙΑ» «#iΝ»^δο^c^τri^Νατi«#ΟΝ»ς” “mis`s^δirεcτi«#ΟΝ»ς ~ [r(Ε)~’UN’]^ραcκ^αG«#iΝ»g oƒ #(Ε)m^π°i^r(Ε)” ~ [#(π°αrτ …)#]

. . . . . .

~ οƒ “SΕΑSΟΝ’S Grεεδ⋅in⋅gs” ~ “ΤΗΕ LΟCUSΤ” ~ “… εατ⋅in⋅G, ƒrοm LR→ 2 ←RL …” ~ «ΡΟΚΑΝΙζειν» & «ΧΡΟΝΟΣ» ~ & ~ ΤΗΕ «ΕΞ~ΟΔΟΣ» (“Εx⋅οδυς”) ~ “τhε Κrακεn” & «ΠΕΡΣΕΑΣ»

ΑΝD, Α⋅GΑΙΝ !… (as “… 4 a fεω dαys, nοω …” !)‘ ‘ Do you have a favourite place you … Περισσότερα

~ οƒ “… τhε «ΠΕΠΑΛΑΙΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑ~ΔΕΙΓΜΑ» υ1τ`i´mατε `i´11’υ’s`i´ (Ο)Ν …” ~» :⋅: “1ονε” ας “sερεrατε” ƒrοm «ΕΠΙ~ΘΥΜΙΑ» & «ΕΡΓΟΝ» 2 & 4 «Α~ΦΘΟΝΙΑ»

. . . . . . α 1 1 τhε … “ΝΟΝ~s ε n s ε” αβουτ α … “s … Περισσότερα

~ οƒ #τhε “… ∉ …” (= symβο1 4 “ΝΟΤ αΝ ε1⋅εm⋅εΝ⋅τ ) | “εmρirε” ας “τhε imρ1imεnτ@iοn” (⇐ “sτατυς qυο”) | ~ “… α11 τhατ g1iττεrς …”

. . . . • “R e a l i t y” vs  «Α~ΛΗΘΕΙΑ» . . . . . . … Περισσότερα

~ οƒ #τhε “… ‡ …” (= symβο1 4 “δουβ1ε δυg⋅gεr”) | “εmρirε” ας “τhε ρrε~rε⋅qυi⋅siτε” (⇐ “qυiδ ρrο qυο”) | @ “… gετ τhεm ωhi1ε τhεy ~ϒ~ Υ~ουΝ⋅G …” & “mοnκεy βrαin” ας “τhε ταr⋅gετ” (⇐ “gετ yουr δυcκς in α rοω”)

. . . . . . . . . . . . . . . .

~ οƒ “… GRοω«#iΝ»G ƒ(Ο)υΝδ@i«#ΟΝ»ς …” ~ ° ~ «ΗΛΙ, ΗΛΙ ΛΑΜΑ ΣΑΒΑΧΘΑΝΙ»

. . . . @  0 3 : 0 9   ( «cΥ» ) . • https://www.abarim-publications.com/DictionaryG/et/et-eloi-eloi-lama-sabachtani.html • • https://glosbe.com/el/el/%CE%B7%CE%BB%CE%B9%20%CE%B7%CE%BB%CE%B9%20%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B1%20%CF%83%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CF%87%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B9 • … Περισσότερα

~ «#°Φ» ~ ° ~ Τ³∅ ~ ΠΕΡΙ {[( γ~ΥΜΝΙΑΣ )]} & «ΑΝΑ~ΓΕΝΕΣΙΣ» ~ «ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ» («Ι’ ΕΜΒΡΥΟΥ» ~ “°ƒ 10τh εmβ r `Υ´ ΟΝ’s”)

. . . • « … ΜΟΥΣΕΣ ΕΝΝΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΜΟΥΣΕΣ ΕΝΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΑΤΕ, Ω ΜΟΥΣΕΣ ΛΟΓΙΑ … Περισσότερα

~ Τ³ Ø ~ «ΔΙΑ~ΜΕΤΡΟΣ Α~ΛΗΘΕΙΑΣ» (“οƒ 1ονε & 1ighτ «ΔΙΑ» mε~αs~υr~mε(α)Ν(δ)τ”) ~ Τ³ Ø ~ «ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΑΛΛΑ~ΖΟΥΝ» ~ Τ³ Ø ~ «ΙΓ’» ~ Τ³ Ø ~ «ΕΠΙ~ΑΝΑ~ΟΡΘΩΣΙΣ» «ς’» «ΣΤΙΓΜΑ» ≡ “6” =±= «Β’»”2″ & «Δ’» “4” ~ Τ³ Ø ~ [⊥ «ΠΑΡΑ~ΠΟΙΗΣΙΣ» “13” ⊥ ΅ΧΙΙΙ΅ ⊥ ^ß^ ⊥ “sz” ⊥ «ΤΕΤΕΛΕΣΘΑΙ» ⊥]

. . . . . . . . . . «ΓΡΑΜΜΑΤΑ» & «ΣΥΝΒΟΛΑ» ~  «ΣΥΝΧΝΟΤΗΤΑ» ~ «ΝΟΜΟΙ» «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ & ΤΟΝΙΣΜΟΣ» … Περισσότερα

~°~ «ΕΠΙ~ΑΝΑ~ΦΟΡΑ ΔΙΟΣ» ~°~ «ΦΩΤΟ~ΓΕΝΕΣΙΣ» ~°~ [2022.11.24 =±= “5” (Rx “2”)] ⊗ «ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ» ∴∏∴ «Δ’»~«Ε’» ⇔ (“4τh ∝ 5τh”) ∈¤∋ “4τh” “Τhυrs`´δα^Υ” (“Jυενες” ~ “Jευδi” ~ “Giονεδi” ∴ “JυΡiΤεr”) ⇔∝⇔ «ΔΙΑΣ»~«ΔΙΟΣ» (“GΟδ~δiνinε” ~ “οƒ GΟδ~δiνinε”) «ΗΜΕΡΑ» (“δα^Υ” = “sυΝ~shΟωN” ~ “sυΝ~shΟΝε” =¶= “mεΕΚ” ≅ “τrαcτ`´αβ1ε”) & «ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ» (“sουnδ” ας «οƒ Νεω εmβrΥο») = “Νονεmβεr”

. . . . “Julian Calendar”  oƒ  “Julius Caesar” . . the “first” “… “mortal” …” … “man” … to … Περισσότερα

~ «ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ~ 2022 (ἐορτάζεται 21η Νοεμβρίου) ~ «ΘΕΟ~ΘΗΛΥ» (°21° °3° °11° °2° °13° °4° ≡ °6° ~ «ΚΑ’» «Γ’» «ΙΑ’» «Β’» «ΙΓ’» «Δ’» ≡ «ΣΤ’ = ς’»)

. . . . . . «ΧΑΙΡΕ ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΕΤΑ ΣΟΥ Ο ΕΧΩΝ ΤΟ ΜΕΓΑ ΕΛΕΟΝ ΣΟΥ» ( ~ Ἀρχάγγελος … Περισσότερα

«ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ» ~ “τhε his^τοrΥ” «#iΝ»^δο^c^τri^Νατi«#ΟΝ»ς” ~ “mis`s^δirεcτi«#ΟΝ»ς ~ [r(Ε)~’UN’]^ραcκ^αG«#iΝ»g oƒ #(Ε)m^π°i^r(Ε)” ~ [#(π°αrτ 2.α)#]

. . . . . «… ἡ φράση «ΔΑΣΚΑΛΕ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΕΚΡΑΤΕΙΣ» ἀπο~δίδεται στον “Μέγα Ἀλέξανδρο” , … Περισσότερα