Ἡ Μητρικῆ ΜΑΣ γλῶσσα και ἡ πατριαρχία του “Λόγου” Της, #023,11

… Ὁ “λόγος” ὡς ὂργανο του “διαῖρει και βασίλευε” δεν εἶναι καινούργιο θέμα. Το θέμα ὂμως εἶναι στο γεγονός πως … Περισσότερα

Παραδείγματα για ἀπεγκλωβισμό ἀπό του “παλαιοῦ παραδείγματος” : Ἰνδίας ἀπεργία, #16.9

  Ennalaktikos.gr – Ἡ μεγαλύτερη ἀπεργία στην ἱστορία   : *)   Ἡ Ἰνδία ἒχει 500,000 διαφορετικές γλῶσσες και διαλέκτους. … Περισσότερα

~ UNIversal Frequencies ~ το ΣύνΠΑΝ στην Ἑλληνικήν

:*) ~ Ἡ Θεῖα Γλῶσσα του ΣύνΠΑΝτῶς στην Ἐλληνικήν ~ Ἡ Ἐλληνική Ἀλφαβήτα και Γλῶσσα ἐν~περι~έχει ΣυνΠαντική ΜεγαλοΠρέπεια, Μεγαλο~Σύν~Η. Τα … Περισσότερα