«Εnergy» is

. . . Dearest “i am” of “You” «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» (“ENERGY”) [ Ellenic female noun ]   literally is   «ΕΝ … Περισσότερα

~ UNIversal Frequencies ~ το ΣύνΠΑΝ στην Ἑλληνικήν

:*) ~ Ἡ Θεῖα Γλῶσσα του ΣύνΠΑΝτῶς στην Ἐλληνικήν ~ Ἡ Ἐλληνική Ἀλφαβήτα και Γλῶσσα ἐν~περι~έχει ΣυνΠαντική ΜεγαλοΠρέπεια, Μεγαλο~Σύν~Η. Τα … Περισσότερα

Cardinal Σκηνο~Θεσία

:`) Μάμμα Βασιλικῆ, Σε χαιρετῶ. Διάβασα το κείμενο και εἶναι τυπικό γραπτό και “σκεπτικῆ” ἀπό προγραμματισμένο σύστημα του 3επερασμένου πλέον, … Περισσότερα