~ Τ³ Ø ~ «ΔΙΑ~ΜΕΤΡΟΣ Α~ΛΗΘΕΙΑΣ» (“οƒ 1ονε & 1ighτ «ΔΙΑ» mε~αs~υr~mε(α)Ν(δ)τ”) ~ Τ³ Ø ~ «ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΑΛΛΑ~ΖΟΥΝ» ~ Τ³ Ø ~ «ΙΓ’» ~ Τ³ Ø ~ «ΕΠΙ~ΑΝΑ~ΟΡΘΩΣΙΣ» «ς’» «ΣΤΙΓΜΑ» ≡ “6” =±= «Β’»”2″ & «Δ’» “4” ~ Τ³ Ø ~ [⊥ «ΠΑΡΑ~ΠΟΙΗΣΙΣ» “13” ⊥ ΅ΧΙΙΙ΅ ⊥ ^ß^ ⊥ “sz” ⊥ «ΤΕΤΕΛΕΣΘΑΙ» ⊥]

. . . . . . . . . . «ΓΡΑΜΜΑΤΑ» & «ΣΥΝΒΟΛΑ» ~  «ΣΥΝΧΝΟΤΗΤΑ» ~ «ΝΟΜΟΙ» «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ & ΤΟΝΙΣΜΟΣ» … Περισσότερα

~°~ «ΕΠΙ~ΑΝΑ~ΦΟΡΑ ΔΙΟΣ» ~°~ «ΦΩΤΟ~ΓΕΝΕΣΙΣ» ~°~ [2022.11.24 =±= “5” (Rx “2”)] ⊗ «ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ» ∴∏∴ «Δ’»~«Ε’» ⇔ (“4τh ∝ 5τh”) ∈¤∋ “4τh” “Τhυrs`´δα^Υ” (“Jυενες” ~ “Jευδi” ~ “Giονεδi” ∴ “JυΡiΤεr”) ⇔∝⇔ «ΔΙΑΣ»~«ΔΙΟΣ» (“GΟδ~δiνinε” ~ “οƒ GΟδ~δiνinε”) «ΗΜΕΡΑ» (“δα^Υ” = “sυΝ~shΟωN” ~ “sυΝ~shΟΝε” =¶= “mεΕΚ” ≅ “τrαcτ`´αβ1ε”) & «ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ» (“sουnδ” ας «οƒ Νεω εmβrΥο») = “Νονεmβεr”

. . . . “Julian Calendar”  oƒ  “Julius Caesar” . . the “first” “… “mortal” …” … “man” … to … Περισσότερα

~ «ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ~ 2022 (ἐορτάζεται 21η Νοεμβρίου) ~ «ΘΕΟ~ΘΗΛΥ» (°21° °3° °11° °2° °13° °4° ≡ °6° ~ «ΚΑ’» «Γ’» «ΙΑ’» «Β’» «ΙΓ’» «Δ’» ≡ «ΣΤ’ = ς’»)

. . . . . . «ΧΑΙΡΕ ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΕΤΑ ΣΟΥ Ο ΕΧΩΝ ΤΟ ΜΕΓΑ ΕΛΕΟΝ ΣΟΥ» ( ~ Ἀρχάγγελος … Περισσότερα

«ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ» ~ “τhε his^τοrΥ” «#iΝ»^δο^c^τri^Νατi«#ΟΝ»ς” ~ “mis`s^δirεcτi«#ΟΝ»ς ~ [r(Ε)~’UN’]^ραcκ^αG«#iΝ»g oƒ #(Ε)m^π°i^r(Ε)” ~ [#(π°αrτ 2.α)#]

. . . . . «… ἡ φράση «ΔΑΣΚΑΛΕ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΕΚΡΑΤΕΙΣ» ἀπο~δίδεται στον “Μέγα Ἀλέξανδρο” , … Περισσότερα

~ °«#iΝ»° ~ Δ(Ε)°(Ε)Δ ~

. . . . . . . .

~ «ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΟΣ» ~ «#°Φ» ~° °~

. . . . . . . . <<… dared to “venture” to … “onanism” “had” «been» … «CONSCIOUSLY» … … Περισσότερα

~ #ofCΥ : «ΘΕῼΡΙΕΣ» & “Divine #SpiraΛrΕVOLUTion”

. . . . . . . . . .

~ of “… the ‘ΝamΕ’ #cALL«#iN»g …” ~ [a.k.a. «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’» ~ “Capital 2” «ΠΡΑΞΗ Α’» ~ “Deed 1” “«BEg«#iN»«#iN»g ~ Ness» «(Σ)c(εe)Ν(ε)» …”]

. . . . . . <<… […] «ὁ ἈΝΘΟίΠΟΝΑΣ» was “strolling” with~in this #nΕω … “planΕ” he found “him~«Self»” … Περισσότερα